Bezpośrednia regulacja wilgotności

Najpierw ustala się temperaturę mieszania powietrza za pomocą czujki temperatury T1 i zespołu przestawianych klap S. Nagrzewnica wstępna V i chłodnica K w połączeniu szeregowym znajdują się pod wpływem czujki temperatury R w pomieszczeniu, urządzenie nawilżające i nagrzewnica wtórna N również połączone szeregowo są regulowane przez czujkę wilgotności F w pomieszczeniu. Jeśli środek ten nie wystarcza, wtedy zmniejsza się ilość wody nawilżającej. Wywołuje to wzrost temperatury w pomieszczeniu tak, że czujka temperatury w pomieszczeniu zamyka zawór nagrzewnicy wstępnej, względnie otwiera zawór chłodnicy. Wskutek regulacji sprowadza się więc temperaturę i wilgotność względną do wartości stałych. Czujka temperatur granicznych T2 nie dopuszcza do obniżenia temperatury powietrza nawiewanego poniżej określonej wartości. Temperatura punktu rosy wynosi w zimie, odpowiednio do najkorzystniejszych wartości podanych w wytycznych VDI, przynajmniej 15°C, a w lecie dla wszystkich stanów powietrza ok 16,5°C. Temperaturę mieszania powietrza utrzymuje się przy wejściu do komory klimatyzacyjnej przez czujkę temperatury T3 i urządzenie do przestawiania klap S2. Czujka temperatury T jest umieszczona nie w samym pomieszczeniu, ale w niewielkiej odległości od niego, tzn. w kanale powietrza obiegowego. Zadanie jej polega na utrzymywaniu (zimą) w pomieszczeniu temperatury 22°C. Czujka temperatury zewnętrznej T2 służy ponadto do tego, aby podwyższać w lecie obowiązującą wartość temperatury pomieszczenia wraz z temperaturą zewnętrzną tak, aby podniosła się ona do 26°C przy temperaturze zewnętrznej równej 32°C. Czujka temperatury T1 musi być przy tym przestawiona na 15°C. Jeśli temperatura punktu rosy jest za niska podwyższa się ją przez włączenie nagrzewnicy wstępnej l – jeśli zaś temperatura punktu rosy jest za wysoka, wtedy włącza się chłodnicę K. W zimie regulację przeprowadza się głównie za pomocą nastawiania zaworu nagrzewnicy wstępnej, zaś w lecie przez nastawianie zaworu chłodnicy. Dalszą możliwością wpływania na wilgotność powietrza jest zmiana nastawienia przepustnicy na obejściu B. W lecie wskutek otwartego obejścia, przygotowywane powietrze miesza się z powietrzem o większej zawartości wody, zaś w zimie z powietrzem o niższej zawartości wody. Czujka wilgotności pomieszczenia F musi przeto spowodować zamknięcie klapy na obejściu, w lecie – jeśli grozi przekroczenie szczytowej zawartości wilgotności w powietrzu, a w zimie wtedy, gdy wilgotność spada poniżej najniższej dopuszczalnej wartości. Na koniec pod wpływem czujki temperatury T i czujek temperatur granicznych T4 i T5 tak nastawia się nagrzewnicę wtórną N, że doprowadza się do uzyskania wymaganej temperatury w klimatyzowanym pomieszczeniu. [podobne: mrówka gryfice, mrówka hrubieszów, jaki strop najtańszy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: jaki strop najtańszy mrówka gryfice mrówka hrubieszów