Cylinder pompy

Do górnej części cylindra przyłączona jest rura tłocząca. Cylinder pompy jest nieraz zaopatrzony w komorę powietrzną, która wyrównuje pulsacje wypływu wody z pompy. Tłok pompy jest umocowany na tłoczysku sporządzonym z rur żelaznych i porusza się w rolkach prowadzących. Górny koniec tłoczyska jest połączony łącznikiem z korbą lub wałem wykorbionym. Górny koniec rury tłoczącej ma odgałęzienia dla napełnienia wiader i beczek. Pompy takie budowane są w różnych wielkościach mogą podnosić wodę od 12 do 30 m. Pompy tego typu buduje się również jako dwucylindrowe. Służą one nie tylko do wyciągania wody na powierzchnię ziemi, lecz także do tłoczenia jej w zbiorniki umieszczone na pewnej wysokości. Szerokie zastosowanie mają pompy ssąco-tłoczące o dwukierunkowym ruchu, typu alwej er. Odznaczaj ą się one stosunkowo niską ceną, łatwością montażu oraz dużą wydajnością. Przykład zastosowania takiej pompy do wyciągania wody ze studni o głębokości 15-20 m i przekrój samej pompy. Rolę tłoka spełnia tu łopatka nieruchomo osadzona na wale i umieszczona wewnątrz cylindrycznego korpusu pompy. Łopatka ta ma dwa otwory zaopatrzone w zawory (klapy) tłoczące. W dolnej części pompy znajdują się zawory ssące. Przy obracaniu łopatki następuje napełnienie wodą przestrzeni pod łopatką, przy czym prawa i lewa strona łopatki działają jak normalne, proste pompy tłokowe. Wielkości takich pomp są różne. Przenośne pompy rurowe są używane tam, gdzie można wyciągnąć wodę z głębokości nie większej niż 6 m licząc od powierzchni ziemi. Montując taką pompę, żelazną rurą ssącą, która składa się ze skręcanych ze sobą odcinków, wbija się w ziemię aż do wodonośnej warstwy gruntu. Dolny koniec tej rury zaopatrzony jest w ostro zakończoną nasadkę oraz filtr siatkowy. [więcej w: tona piasku cena, mrówka jarosław, impregnaty do drewna na zewnątrz

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: impregnaty do drewna na zewnątrz mrówka jarosław tona piasku cena