Punkt rosy

Jeśli na przykład przy wymaganej temperaturze powietrza nawiewanego mają zapobiec, aby za zimne lub za ciepłe powietrze nie przedostawało się – wtedy trzeba utrzymywać stałą temperaturę punktu rosy równą 14,5°C. Można więc za pomocą samych tylko regulatorów temperatury utrzymywać stałą wilgotność w pomieszczeniu, w którym nie ma większych zysków wilgoci. W kanale powietrza zewnętrznego znajduje się nagrzewnica wstępna V, która w zimie zostaje włączona przez czujkę temperatury T2 o ile tylko powstanie niebezpieczeństwo zamarzania, tzn. jeśli temperatura zewnętrzna spadnie do ok + 3°C. Regulator punktu rosy T nastawiono na wartość obowiązującą równą 9,5°C. Jeśli temperatura spadnie ponizej tej wartości, wtedy urządzenie do przestawiania klap doprowadza więcej powietrza obiegowego, a mniej powietrza zewnętrznego, co prowadzi do podniesienia się temperatury punktu rosy. Natomiast przy przekroczeniu temperatury punktu rosy zmieszane powietrze zostaje ochłodzone przez chłodnicę K tak, że temperatura punktu rosy znów się obniża. Wartość obowiązująca równa 9,5 C zostaje więc zawsze zachowana. W metodzie tej zakłada się, że powietrze w punkcie rosy jest prawie nasycone, co osiąga się dzięki nieregulowanemu blokowi dysz. Czujka temperatury w pomieszczeniu T tak wreszcie reguluje nagrzewnicę wtórną N, że temperatura pomieszczenia pozostaje stała i równa 20°C. Dodatkowe czujki temperatury T3 i T, w kanale powietrza nawiewanego mają zapobiec, aby za zimne lub za ciepłe powietrze nie przedostawało się do pomieszczenia. W urządzeniach klimatyzacyjnych dla pomieszczeń przeznaczonych dla ludzi często stosuje się także metodę punktu rosy przy regulacji wilgotności w zimie. Stawia się tu warunek utrzymywania minimalnej wartości wilgotności względnej w pomieszczeniu (najczęściej 35%). W samym pomieszczeniu powiększa się wprawdzie zawartość pary wodnej w powietrzu, ale poczucie komfortu jest jeszcze zapewnione w szerokim zakresie wilgotności względnych powietrza tak, że zmienne wytwarzanie wilgoci, zależne od różnego stopnia zapełnienia pomieszczenia, nie ma istotnego znaczenia. Wystarcza zatem odpowiednie dobranie zawartości wody w powietrzu nawiewanym do temperatury pomieszczenia (zwykle 22cC) oraz do najmniejszej dopuszczalnej wilgotności w pomieszczeniu Zadanie to spełnia w prosty sposób termostat punktu rosy. Niezależnie od tego powietrze dopływowe zostaje w nagrzewnicy wtórnej doprowadzone do temperatury odpowiadającej zapotrzebowaniu ciepła pomieszczenia. [patrz też: mrówka gryfice, mrówka hrubieszów, jaki strop najtańszy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: jaki strop najtańszy mrówka gryfice mrówka hrubieszów