KLIMAT POMIESZCZENIA JAKO WIELKOSC ZŁOŻONA I JEGO ODDZIAŁYWANIE NA LUDZI

O uczuciu ciepła i zimna wewnątrz pomieszczeń decydują głównie następujące czynniki: a) temperatura powietrza tA i jej równomierność w pomieszczeniu oraz w funkcji czasu w strefie przebywania; b) średnia temperatura powierzchni otaczających pomieszczenie – tR l współczynnik kątowy promieniowania, który określa położenie człowieka względem poszczególnych powierzchni o różnych temperaturach; c) wilgotność względna rp powietrza w pomieszczeniu; d) prędkość powietrza w w strefie przebywania; e) kierunek napływu powietrza, względnie owiewana część ciała; f) natężenie pracy; g) ubranie. Czynniki te wpływają na dobre samopoczucie cieplne i przy zawężeniu ich zakresu mogą być określone jako czynniki składowe klimatu. Według nieco szerzej ujętej definicji, dogodnej przy rozważaniach higienicznych, podanej przez A. v. Humboldta: pod pojęciem klimatu należy rozumieć każde zmiany atmosferyczne, które znacznie oddziałują na nasze zmysły, a więc drażnią pod względem higienicznym. Należą do nich: h) zanieczyszczenie powietrza pyłem, gazami i parami i) zakłócenia akustyczne, o ile są one związane bezpośrednio z pracą urządzeń ogrzewczych i wentylacyjnych. Inżynierowie specjaliści z dziedziny ogrzewania i wentylacji często oczekują od higienistów ściśle określonych wartości liczbowych dla optymalnego klimatu wnętrza, w miarę możności w postaci zwykłego wykresu. Zadanie to jest trudne, nie tylko ze względu na dużą liczbę wspomnianych czynników, ale także ze względu na częściowo bardzo zawikłane i nie całkiem jeszcze wyjasnione obustronne powiązania między fizycznymi składnikami klimatu wymienionymi w punktach od a do d, w postaci podwójnych, potrójnych albo poczwórnych związków, co zostanie dalej wyjaśnione. Przede wszystkim należy zauważyć, że nie można określać dobrego samopoczucia cieplnego za pomocą wartości standartowej albo normowanej w znaczeniu wartości fizycznej, ponieważ mimo jednakowych czynników składowych klimatu pomieszczenia, wielkość oddawania ciepła i uczucie dobrego samopoczucia różni się u różnych osób, a także i u różnych ludów. Jako przyczyny tego należy wspomnieć – natężenie, rodzaj i czas trwania pracy, jej rytm, stopień zmęczenia, wiek, płeć, klimat zewnętrzny, ubranie i inne. Dochodzą do tego różne przyzwyczajenia życiowe w krajach względnie kontynentach. . Tak więc w Anglii, Francji i części krajów północnych stosuje się niższą temperaturę powietrza w pomieszczeniu niż w Niemczech, natomiast w USA wartości te są zwykle wyższe. Dlatego też na przykład doświadczenia optymalnych wielkości stanu powietrza w klimatyzowanych pomieszczeniach zebrane w USA mogą być przeniesione do niemieckich warunków klimatycznych i warunków życiowych dopiero po starannej modyfikacji.) [hasła pokrewne: hurtownia portfeli, podchloryn wapnia, bomar kielce ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: bomar kielce hurtownia portfeli podchloryn wapnia