Obsluga stacji pomp

Obsługa takich stacyj pomp musi pamiętać o okresowym napełnianiu zbiornika powietrzem, co można przeprowadzić dwojako: przez możliwie szybkie spuszczenie wody ze zbiornika, w której miejsce wejdzie powietrze lub przez dopełnianie zbiornika powietrzem za pomocą ręcznej czy silnikowej sprężarki (kompresora) . Większe gospodarstwa mogą z powodzeniem stosować jako zbiorniki wodno-powietrzne leżące (poziome) cysterny ustawione w betonowych lub drewnianych podziemnych pomieszczeniach zabezpieczonych od mrozu. Pneumatyczne bezwieżowe stacje pomp posiadają tę zaletę, że mogą być zainstalowane w niedużym, zabezpieczonym od mrozu pomieszczeniu lub w piwnicy. W lecie woda w nich nie nagrzewa się od słońca, co ma szczególnie nuże znaczenie, jeśli woda prócz innych zastosowań jest używana do chłodzenia, np. mleka w mleczarni. Sieć wodociągowa może być budowana z żelaznych, żeliwnych lub azbestowo-cerńentowych i drewnianych rur. Rury żeliwne i azbestowo-cementowe najczęściej są stosowane jako rury doprowadzające wodę z otwartego źródła do pompy, chociaż nadają się też i dla sieci rozprowadzającej wodę, szczególnie w wypadkach, gdy zachodzi konieczność zakładania sieci rur o dużych średnicach. Rury drewniane wykonuje się na miejscu z okrąglaków sosnowych, w których wierci się otwory. Końce takich rur łączy się ze sobą za pomocą odcinków rur żelaznych . średnice- rur poszczególnych odcinków wodociągu oblicza się przy jego projektowaniu. W miejscach rozgałęzienia sieci należy budować studzienki (włazy) w celu ułatwienia dostępu do rur. Studzienki takie powinny mieć pokrywy. Rurociągi należy zakładać z lekkim spadkiem w kierunku studni, co ułatwia wypuszczenie z nich wody w razie remontu poszczególnych odcinków wodociągu. Rury powinny być zakładane w ziemi poniżej warstwy zamarzającej. [patrz też: szerokość schodów, jak zrobić projekt domu, mrówka jasło ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: jak zrobić projekt domu mrówka jasło szerokość schodów