PODSTAWY CIEPLNO-FIZJOLOGICZNE I HIGIENICZNE

Posted by admin on December 26th, 2018
Comments Off

WSTĘP DO ROZWAŻAŃ O FIZJOLOGII CIEPLNEJ Technika ogrzewnicza i wentylacyjna ma na celu stworzenie dla ludzi szukających ochrony przed wpływami klimatu zewnętrznego takiego klimatu pomieszczeń przeznaczonych do przebywania i do pracy, który w dużym stopniu odpowiada zaspokojeniu potrzeb termicznych, uwarunkowanych fizjologicznie przez zdrowy organizm człowieka. Miarodajnymi czynnikami kompleksowego oddziaływania klimatu pomieszczenia, o czym będzie mowa dalej, jest temperatura powietrza w pomieszczeniu, temperatura powierzchni otaczających pomieszczenie oraz wilgotność i ruch powietrza w pomieszczeniu. Należy zatem zapewnić człowiekowi komfort cieplny jako jeden z najważniejszych warunków dobrego. samopoczucia i wydajności pracy. Powietrze w pomieszczeniu musi być ponadto w znacznym stopniu wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, a to dlatego, że drogami oddechowymi część jego dostaje się aż do płuc. …read more

Bezpośrednia regulacja wilgotności

Posted by admin on December 26th, 2018
Comments Off

Najpierw ustala się temperaturę mieszania powietrza za pomocą czujki temperatury T1 i zespołu przestawianych klap S. Nagrzewnica wstępna V i chłodnica K w połączeniu szeregowym znajdują się pod wpływem czujki temperatury R w pomieszczeniu, urządzenie nawilżające i nagrzewnica wtórna N również połączone szeregowo są regulowane przez czujkę wilgotności F w pomieszczeniu. Jeśli środek ten nie wystarcza, wtedy zmniejsza się ilość wody nawilżającej. Wywołuje to wzrost temperatury w pomieszczeniu tak, że czujka temperatury w pomieszczeniu zamyka zawór nagrzewnicy wstępnej, względnie otwiera zawór chłodnicy. Wskutek regulacji sprowadza się więc temperaturę i wilgotność względną do wartości stałych. …read more

Punkt rosy

Posted by admin on December 26th, 2018
Comments Off

Jeśli na przykład przy wymaganej temperaturze powietrza nawiewanego mają zapobiec, aby za zimne lub za ciepłe powietrze nie przedostawało się – wtedy trzeba utrzymywać stałą temperaturę punktu rosy równą 14,5°C. Można więc za pomocą samych tylko regulatorów temperatury utrzymywać stałą wilgotność w pomieszczeniu, w którym nie ma większych zysków wilgoci. W kanale powietrza zewnętrznego znajduje się nagrzewnica wstępna V, która w zimie zostaje włączona przez czujkę temperatury T2 o ile tylko powstanie niebezpieczeństwo zamarzania, tzn. jeśli temperatura zewnętrzna spadnie do ok + 3°C. Regulator punktu rosy T nastawiono na wartość obowiązującą równą 9,5°C. …read more

CZUJNIKI TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI

Posted by admin on December 26th, 2018
Comments Off

Czujki temperatury zawierają odpowiednie materiały jako elementy wrażliwe na temperaturę, które przy ogrzewaniu rozszerzają się. W rozmaitych rodzajach rozwiązań stosowane są metalowe pręty rozszerzające się, elementy bimetaliczne i tuleje z membranami napełnione parą albo cieczą. We wszystkich prawie przypadkach rozszerzanie albo zmiana stanu ciała służy do zwierania lub rozwierania styków w regulatorach elektrycznych, a w regulatorach ze sprężonym powietrzem służy do poruszania płytki przed dyszą, wskutek czego może uchodzić mniej lub więcej sprężonego powietrza z systemu i można ustalić ciśnie- nie ponad membraną. Jako czujek temperaturowych można użyć również termometrów oporowych i termoparowych. W czujkach wilgotności elementem wrażliwym na wilgoć jest materiał higroskopijny, na przykład pasmo ludzkich włosów. …read more