PODSTAWY CIEPLNO-FIZJOLOGICZNE I HIGIENICZNE

WSTĘP DO ROZWAŻAŃ O FIZJOLOGII CIEPLNEJ Technika ogrzewnicza i wentylacyjna ma na celu stworzenie dla ludzi szukających ochrony przed wpływami klimatu zewnętrznego takiego klimatu pomieszczeń przeznaczonych do przebywania i do pracy, który w dużym stopniu odpowiada zaspokojeniu potrzeb termicznych, uwarunkowanych fizjologicznie przez zdrowy organizm człowieka. Miarodajnymi czynnikami kompleksowego oddziaływania klimatu pomieszczenia, o czym będzie mowa dalej, jest temperatura powietrza w pomieszczeniu, temperatura powierzchni otaczających pomieszczenie oraz wilgotność i ruch powietrza w pomieszczeniu. Należy zatem zapewnić człowiekowi komfort cieplny jako jeden z najważniejszych warunków dobrego. samopoczucia i wydajności pracy. Powietrze w pomieszczeniu musi być ponadto w znacznym stopniu wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, a to dlatego, że drogami oddechowymi część jego dostaje się aż do płuc. Takie sformułowanie zadań określa właśnie aspekt zdrowotny techniki ogrzewniczo-wentylacyjnej, ponieważ zdrowie – zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia – jest stanem pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i socjalnego, a nie tylko stanem wolnym od chorób. Wewnątrz pomieszczenia człowiek oddaje ciepło przez promieniowanie do wszystkich otaczających to pomieszczenie powierzchni (na przykład do okien, ściany zewnętrznej), których temperatura jest niższa od temperatury powierzchni ciała lub ubrania, podczas gdy odbiera ciepło od otaczających powierzchni o wyższej temperaturze (powierzchnie grzejne). Ponadto powierzchnie grzejne oddają ciepło do powietrza w pomieszczeniu na drodze konwekcji, tj. przez ogrzanie i powstały stąd przepływ (konwekcję) masy powietrza do tych stref w pomieszczeniu, do których dociera strumień powietrza. Osoby przebywające wewnątrz budynku zachowują się tak jak grzejniki konwekcyjne, odprowadzające ciepło do powietrza w pomieszczeniu. Wskutek bezpośredniego zetknięcia się stopy z podłogą może być stracona również tą drogą pewna odczuwalna ilość ciepła. Osoby znajdujące się w pomieszczeniach wentylowanych, w zależności od temperatury i prędkości powietrza w pomieszczeniu są najczęściej narażone na mniejsze lub większe ochłodzenie drogą konwekcji. Przy rozpatrywaniu zagadnień wzajemnej wymiany ciepła między ciałem człowieka a pomieszczeniem – z punktu widzenia fizjologii cieplnej – za układ odniesienia należy uważać człowieka. [podobne: mrówka gryfice, mrówka hrubieszów, jaki strop najtańszy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: jaki strop najtańszy mrówka gryfice mrówka hrubieszów