Posts Tagged ‘aluminiowe drabiny’

Nalezy pamietac, ze sposób laczenia jest zalezny od napiecia doprowadzonego do silnika.

Thursday, February 22nd, 2018

Cewki łączy się w gwiazdę lub w trójkąt. Należy pamiętać, że sposób łączenia jest zależny od napięcia doprowadzonego do silnika. Jeżeli przy połączeniu uzwojeń statora w gwiazdę, silnik jest obliczony na napięcie 380 woltów, to przy połączeniu tych uzwojeń W trójkąt otrzymuje się napięcie tylko 220 woltów. Wirnik silnika asynchronicznego wykonany jest również z oddzielnych blach stalowych, umocowanych na wspólnej osi, która obraca się w łożyskach oporowych. W zależności od nawinięcia uzwojeń wirnika rozróżniamy silniki asynchroniczne z wirnikiem krótkozwartym lub fazowym. W pierwszym wypadku uzwojenia nawija się sposobem wiewiórczego koła składającego się z aluminiowych lub miedzianych płytek umieszczonych w żłobkach i połączonych obustronnie pierścieniami z tego samego materiału. W drugim wypadku trójfazowe uzwojenie wykonane jest jako trzy oddzielne cewki umieszczone w żłobkach na obwodzie wirnika i połączone w gwiazdę lub trójkąt. Trzy końcówki uzwojeń są wprowadzone do pierścieni stykowych, od których szczotki prowadzą prąd do specjalnego uruchamiającego lub regulującego opornika. Przed uruchomieniem silnika należy wybrać właściwe połączenie. Schemat włączenia silnika z krótkozwartym wirnikiem i silnika z fazowym wirnikiem (z pierścieniami). Włączenie silnika do sieci powoduje wytworzenie w uzwojeniu statora prądu zmiennego i odpowiedniego strumienia magnetycznego. Strumień magnetyczny uzwojenia statora jest wirujący, tzn. taki, jaki otrzymalibyśmy zamieniając stator obracającymi się biegunami. To wirujące pole magnetyczne przecina uzwojenia wirnika oraz indukuje w nich prąd, który współdziałając ze strumieniem magnetycznym statora wprawia w ruch wirnik. Puszczenie w ruch silnika z krótkozwartym wirnikiem odbywa się przez włączenie wyłącznika lub przełączenie z gwiazdy w trójkąt . W czasie puszczania w ruch silników z pierścieniami należy do uzwojeń wirnika włączać rozrusznik Podczas pracy wirnik powinien być obciążony do swej pełnej mocy nominalnej. W takim wypadku pracuje on z największym współczynnikiem sprawności. Normalne wskaźniki pracy silnika są określone fabrycznymi danymi, wypisanymi na tabliczce umieszczonej na obudowie silnika. Na tabliczce jest oznaczona moc w kilowatach, napięcie – w woltach, ilość obrotów na minutę, normalny prąd . – w amperach oraz współczynnik sprawności. [podobne: aluminiowe drabiny, systemy aluminiowe, drabiny aluminiowe ]

Pierwsza pomoc w wypadku porazenia pradem

Thursday, February 22nd, 2018

Po odłączeniu od prądu trzeba koniecznie rozpiąć ubranie porażonego i zapewnić mu dopływ świeżego powietrza (jeśli porażony znajduje się w mieszkaniu). Jeżeli porażony stracił przytomność, to trzeba mu dać do powąchaniu amoniak, spryskać go wodą, rozcierać i ogrzewać j ego ciało. Jeśli porażony nie oddycha lub oddycha bardzo słabo – zastosować sztuczne oddychanie. Przed zastosowaniem sztucznego oddychania należy uwolnić porażonego od zbytecznego ubrania, następnie otworzyć mu jamę ustną; jeżeli język jego głęboko się zapadł, to należy go wyciągnąć za pomocą chusteczki lub specjalnego przyrządu. Porażonego trzeba położyć brzuchem na podłodze, twarzą w bok tak, aby nos i usta nie dotykały podłogi, ręce jego wyciągnąć do przodu, głowę lekko unieść podkładając pod nią jakiś przedmiot. Ratownik musi uklęknąć twarzą do głowy porażonego, obok jego biodra albo tak, żeby obejmował biodra porażonego kolanami, Kładąc obie dłonie na dolne żebra porażonego trzeba pochylić swoje ciało i plecy tak, aby w ciągu trzech sekund całym ciężarem swego ciała naciskać na dolne żebra porażonego, a potem szybko ręce odjąć. Nie należy naciskać od razu całym ciężarem ciała, lecz stopniowo zwiększać nacisk, aż do końca trzeciej sekundy. Ręce muszą być wyprostowane, a nacisk na żebra trzeba wykonywać tylko dłońmi. Naciskanie powinno powtarzać się równomiernie i rytmicznie. Liczba ucisków powinna odpowiadać naturalnemu oddychaniu – 13 – 14 razy na minutę (można to regulować za pomocą zegarka lub własnego, głębokiego oddechu). We wszystkich wypadkach porażenia prądem należy szybko wezwać lekarza. [przypisy: aluminiowe drabiny, systemy aluminiowe, drabiny aluminiowe ]