Posts Tagged ‘beton dekoracyjny’

Scieki z domów

Tuesday, July 26th, 2016

Wszystkie oczyszczalnie ścieków, tam gdzie nie ma oczyszczalni końcówki kolektorów i burzowców) powinny mieć urządzenia do odkażania. Prezydia miejskich rad narodowych, zakłady przemysłowe i in powinny mieć na składzie zapas środków odkażających: Nieodzownym warunkiem odkażania ścieków jest usunięcie z nich zawiesin, gdyż środki odkażające tylko w minimalnym stopniu zabijają bakterie znajdujące się wewnątrz zawiesin. Dążyć trzeba przeto do oddzielenia zawiesin od ścieków przed odkażeniem, poddając ścieki oczyszczeniu. Ścieki z domów znajdujących się na terenie zlewni zaopatrującej w wodę zbiorniki wodociągowe powinny być stale odkażane. Zużycie chloru do odkażania w lecie jest nieco większe niż w zimie, a to w związku z występowaniem w ściekach (przy wyższej temperaturze) procesów beztlenowych. Na wysokość dawek wpływa również czas działania chloru; im działanie jest dłuższe, tym wysokość dawek jest mniejsza. W obliczeniach urządzeń przyjmuje się czas działania chloru 30 min. Po 30 min w ściekach powinna wystąpić nadwyżka chloru, wynosząca co najmniej 1,0 mg/l. Przy zastosowaniu wyżej wymienionych dawek i 30 min kontaktu chloru ze ściekami, giną wszystkie bakterie chorobotwórcze z wyjątkiem bakterii gruźlicy oraz niektórych bakterii wyjątkowo odpornych. Dla zabicia tych bakterii wysokość dawek i czas działania chloru muszą być większe. Jaja glist są na ogół odporne na działanie chloru. [patrz też: konstrukcje aluminiowe, beton architektoniczny, beton dekoracyjny ]

Chlorowanie scieków oczyszczonych biologicznie

Monday, July 25th, 2016

Chlorowanie ścieków oczyszczonych biologicznie redukuje bakterie w 98-990/0 i chroni wody rzeczne od niebezpieczeństwa roznoszenia epidemii, powiększa zdolność klarowania, usuwa zapach ścieków i osadu, niszczy grzyby i larwy much na złożach zraszanych ,oraz pozwala powstrzymać proces gnilny ścieków na , okres 1-2 dni do czasu odprowadzenia . ścieków do większego odbiornika lub na pola nawodniane. Chlorowanie zabezpiecza wreszcie przewody betonowe przed zniszczeniem na skutek wydzielania się siarkowodoru. Reakcja przebiega następująco: H2S + Cl2 = 2HCI + S Rozcieńczony kwas solny obniża/nieco odczyn ścieków. Zagadnienie odkażania ścieków ujmuje dokładnie Instrukcja Min. Gosp. Komunał. z dnia 31. III. 1952 r. (§ 7). Ścieki ze, szpitali dla chorych zakaźnie lub z oddziałów chorób zakaźnych w szpitalach ogólnych powinny być odkażanebez przerwy, a ścieki z kanalizacji gospodarczej tylko podczas epidemii. [przypisy: beton dekoracyjny, Profile aluminiowe, Tynk mozaikowy ]