Posts Tagged ‘beton dekoracyjny’

Zatrzymanie pompy odbywa sie nastepujaco

Sunday, February 18th, 2018

Zatrzymanie pompy odbywa się następująco. Zbiornik zaopatrzony jest w pływak zawieszony na lince lub sznurku przerzuconym przez bloczek. Na drugim końcu linki jest zawieszony ciężarek i umocowane są dwa zderzaki: górny i dolny. Obok linki (pomiędzy zderzakami) umocowany jest specjalny wyłącznik zaopatrzony w małą dźwignię z widełkami. Wyłącznik elektryczny jest połączony ze specjalnym elektromagnetycznym wyłącznikiem, umieszczonym wewnątrz pomieszczenia stacji. Włącza się go w obwód elektryczny zasilania silnika i podobnie jak wyłącznik dźwigniowy otwiera on i zamyka obwód obiegu prądu. Kiedy zbiornik napełni się wodą do wyznaczonego poziomu, a pływak podniesie się o tyle, że górny zderzak dojdzie do widełek wyłącznika i opuści je w dół, to prąd zasilający wyłącznik elektromagnetyczny zostaje przerwany. Wyłącznik przerywa obwód elektryczny i silnik zatrzymuje się. Jak tylko woda w zbiorniku opadnie do określonego poziomu, pływak opuści się, dolny zderzak linki podniesie do góry widełki wyłącznika , prąd uruchomi elektromagnetyczny łącznik i silnik zacznie na nowo pracować. W ten sposób dzięki zainstalowaniu pływaka, wyłącznika i elektromagnetycznego wyłącznika otrzymuje się pełną automatyzację stacji pomp, co stwarza znaczną ekonomię pracy i zapewnia ciągłość zaopatrzenia w wodę. Na stacji pomp zainstalowany jest specjalny dzwonek sygnalizujący uszkodzenia w systemie automatycznego kierowania w stacji pomp, np. , gdy zbiornik przepełnia się lub gdy woda opada w nim poniżej ustalonego poziomu. W tym celu nad zbiornikiem, na lince ze zderzakami zawieszony jest drugi pływak i umieszczona jest bateria sucha oraz dzwonek elektryczny. Gdy jeden ze zderzaków tej linki zewrze kontakty przewodów baterii, dzwonek alarmowy zostaje włączony . Należy jeszcze wspomnieć o istnieniu, tzw. bezwieżowego pneumatycznego systemu zaopatrywania w wodę, który pomimo wielu zalet nie znalazł w kołchozach i sowchozach większego zastosowania. Różni się on tym od wyżej opisanych systemów, że zamiast kosztownej wieży. ciśnień posiada wewnątrz pomieszczenia stacji pomp zbiornik zamknięty hermetycznie. Woda pompowana do tego zbiornika zwyczajną pompą spręża znajdujące się ponad nią powietrze w zbiorniku. [hasła pokrewne: beton dekoracyjny, beton architektoniczny, fasady aluminiowe ]

Obsluga stacji pomp

Sunday, February 18th, 2018

Obsługa takich stacyj pomp musi pamiętać o okresowym napełnianiu zbiornika powietrzem, co można przeprowadzić dwojako: przez możliwie szybkie spuszczenie wody ze zbiornika, w której miejsce wejdzie powietrze lub przez dopełnianie zbiornika powietrzem za pomocą ręcznej czy silnikowej sprężarki (kompresora) . Większe gospodarstwa mogą z powodzeniem stosować jako zbiorniki wodno-powietrzne leżące (poziome) cysterny ustawione w betonowych lub drewnianych podziemnych pomieszczeniach zabezpieczonych od mrozu. Pneumatyczne bezwieżowe stacje pomp posiadają tę zaletę, że mogą być zainstalowane w niedużym, zabezpieczonym od mrozu pomieszczeniu lub w piwnicy. W lecie woda w nich nie nagrzewa się od słońca, co ma szczególnie nuże znaczenie, jeśli woda prócz innych zastosowań jest używana do chłodzenia, np. mleka w mleczarni. Sieć wodociągowa może być budowana z żelaznych, żeliwnych lub azbestowo-cerńentowych i drewnianych rur. Rury żeliwne i azbestowo-cementowe najczęściej są stosowane jako rury doprowadzające wodę z otwartego źródła do pompy, chociaż nadają się też i dla sieci rozprowadzającej wodę, szczególnie w wypadkach, gdy zachodzi konieczność zakładania sieci rur o dużych średnicach. Rury drewniane wykonuje się na miejscu z okrąglaków sosnowych, w których wierci się otwory. Końce takich rur łączy się ze sobą za pomocą odcinków rur żelaznych . średnice- rur poszczególnych odcinków wodociągu oblicza się przy jego projektowaniu. W miejscach rozgałęzienia sieci należy budować studzienki (włazy) w celu ułatwienia dostępu do rur. Studzienki takie powinny mieć pokrywy. Rurociągi należy zakładać z lekkim spadkiem w kierunku studni, co ułatwia wypuszczenie z nich wody w razie remontu poszczególnych odcinków wodociągu. Rury powinny być zakładane w ziemi poniżej warstwy zamarzającej. [patrz też: beton dekoracyjny, beton architektoniczny, fasady aluminiowe ]