Posts Tagged ‘blachy aluminiowe frezowane’

Woda doprowadzana jest w kilku punktach za pomoca kaskad

Saturday, July 30th, 2016

Do zasilania stawów używać należy wyłącznie świeżych ścieków (pH = 7,2-7,8), wstępnie oczyszczonych i rozcieńczonych wodą rzeczną 1 : 21/2 do 1 : 5, w zimie 1 : 5 do 1 : 6. Stawy tworzą zazwyczaj zbiorniki prostokątne o powierzchni kilku ha (w Monachium po 7 ha), o głęb. przeciętnej 9,9 m. Woda doprowadzana jest w kilku punktach za pomocą kaskad lub rozpryskiwana (Monachium). Jesienią ryby są odławiane, a dno stawów – w miarę potrzeby – oczyszczane z namułów. Zimą efekt oczyszczania ścieków jest gorszy, a dla okolic z surowym klimatem należy stosować oddzielne filtry gruntowe (np. w Moskwie). . W stawach hodowane są karpie oraz w mniejszej ilości liny. Równoległa hodowla kaczek zabezpiecza stawy przed inwazją rzęsy (Lemna), Kaczki współdziałają jednak w rozprzestrzenianiu pasożytów i drobnej fauny i dlatego obecnie zbyteczną roślinność usuwa się sposobem mechanicznym. W Niemczech w 1938 r. 12 miast (m. in. Monachium – 750000 mieszkańców) o ludności około 1 miliona i kilka mniejszych osiedli oczyszczało swoje ścieki w stawach rybnych. W Holsterhausen ścieki od ok. 400 mieszkańców odpływają do strumienia, a następnie do stawu o powierzchni 0,4 ha. Rozcieńczone ścieki odpływają do stawu w kaskadach i spadając z góry na okrągłe blachy rozpryskują się. [więcej w: szamba betonowe, blachy aluminiowe odlewane, blachy aluminiowe frezowane ]

ODDAWANIE CIEPŁA WILGOTNEGO W POSTACI PARY WODNEJ

Tuesday, July 12th, 2016

Przy obliczaniu urządzeń klimatyzacyjnych na podstawie wykresu i-x Molliera, dobrze jest, zamiast oddawania ciepła wilgotnego Q, w kcal/h, obliczać bezpośrednio odpowiedni wzrost wagowy pary wodnej w G/h, zgodnie z wyrażeniem G = Qw. 1000 G/h gdzie r – jest ciepłem parowania w kcal/kG. Obliczyć je można z równania r = 595 – 0,54 t. W przypadku średniej temperatury powierzchniowej t okrytych i nieokrytych części ciała o temperaturze między 25 i 33 oc wartość ta wynosi: r = 580 kcal/kG lub G = QIV o G/h. Przy wilgotności względnej wyższej niż 70% i wysokiej temperaturze powietrza pomieszczenia, oddawanie pary wodnej zostaje osłabione, a przy wilgotności względnej mniejszej od 30% i niskich temperaturach powie- trza zwiększa się ono znacznie. Dolegliwości występujące przy zbyt wysokiej lub zbyt niskiej wilgotności względnej będą omawiane w związku z: parnym klimatem i z zanieczyszczeniem powietrza pyłem. [przypisy: taśma aluminiowe, Rury aluminiowe, blachy aluminiowe frezowane ]