Posts Tagged ‘blachy aluminiowe’

Silniki elektryczne.

Friday, February 23rd, 2018

Sposób wykonania elementowych grzejników zależy od tego, do jakiego celu mają służyć oraz od miejsca ich użytkowania . Grzejników elektrodowych używa się do nagrzewania płynów. Przy użyciu tego rodzaju grzejników płyn staje się przewodnikiem. Do tego rodzaju grzejników należą, np. parniki używane w gospodarstwie hodowlanym. Silniki elektryczne. Maszyny elektryczne mogą być używane jako prądnice lub silniki. W pierwszym wypadku maszynom elektrycznym dostarcza się energię mechaniczną, a w zamian otrzymuje się elektryczną: w drugim wypadku dostarcza się energię elektryczną, a otrzymuje się mechaniczną. Silniki elektryczne, podobnie jak prądnice, dzielą się na silniki prądu stałego i silniki prądu zmiennego. Największe zastosowanie znajdują silniki asynchroniczne trójfazowego prądu zmiennego. Silniki prądu stałego w rolnictwie spotyka się rzadko. Silniki asynchroniczne. Wynalazcą silnika asynchronicznego trójfazowego był rosyjski inżynier M. O. Doliwo-Dobrowolski (1889). Silnik asynchroniczny składa się z dwóch zasadniczych części statora rotora. Stator składa się z korpusu i umocowanego na nim stalowego pierścienia wykonanego z oddzielnych stalowych blach, w których są wytłoczone żłobki: W żłobkach stalowego pierścienia umieszcza się trójfazowe uzwojenie składające się. z cewek, które są rozstawione na obwodzie statora. Wszystkie cewki są podzielone na trzy grupy, a początki ich uzwojeń i końcówki każdej grupy wyprowadzone są na specjalną tabliczkę umieszczoną z boku na korpusie statora . [przypisy: piaskowanie aluminium, spawalnictwo, blachy aluminiowe ]

W celu unikniecia porazenia pradem elektrycznym stosuje sie rózne srodki zapobiegawcze

Friday, February 23rd, 2018

W celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym stosuje się różne środki zapobiegawcze. Poważniejsze z nich to: a) izolacja urządzeń elektrycznych, b) uziemienie i uzerowienie instalacji elektrycznych, c) ogrodzenie niebezpiecznych miejsc, d) stosowanie specjalnych środków ochronnych dla obsługującego personelu. Izolacja urządzeń elektrycznych polega na pokryciu metalowych części, przez które przepływa prąd, materiałem izolacyjnym, zabezpieczającym od bezpośredniego zetknięcia przewodu z ciałem ludzkim. Zastosowanie tej izolacji spotykamy w sznurach, izolowanych przewodnikach, oprawkach do żarówek itp. Drugi sposób – uziemianie i włączanie do przewodu zerowego – zabezpiecza przed przebiciem izolacji i wytworzeniem się kontaktu między częściami przewodzącymi prąd, a korpusem maszyn lub przyrządów, których dotyka obsługujący personel albo abonenci użytkujący urządzenia elektryczne. W tym wypadku człowiek nie znajduje się pod napięciem i nie będzie narażony na porażenie prądem nawet w razie przebicia izolacji i zetknięcia się z częściami, przez które przepływa prąd. Uziemienie może być wykonane w dwojaki sposób: przez wbicie do ziemi rur gazowych do głębokości 2 m albo przez zakopanie blachy żelaznej na głębokość 1,5 m. Liczba rur i blach żelaznych zależna jest od potrzebnego uziemienia i jakości gruntu. Do uziemionych rur i blachy doprowadza się gołe przewody od korpusów maszyn i aparatów. Uziemienie pojedyncze urządza się dla odbiorników zgrupowanych na niewielkiej powierzchni (pracownie mechaniczne, mleczarnie itp. ). Gdy odległość między poszczególnymi odbiornikami jest duża, ilość metalu potrzebna do wykonania uziemienia zwiększa się i jego wykonanie jest droższe. W tym wypadku stosuje się metodę przewodu zerowego . Przy tej metodzie wykorzystuje się przewód zerowy linii czteroprzewodowej, który służy do połączenia uzwojeń trójfazowego generatora połączonego w gwiazdę z uziemieniem przewodu zerowego. W ten sposób osiąga się istotne uziemienie, lecz w odróżnieniu od poprzednio opisanego, działanie jego odbywa się za pośrednictwem przewodu zerowego, który jest równocześnie uziemieniem i przewodem prądu. [patrz też: piaskowanie aluminium, spawalnictwo, blachy aluminiowe ]