Posts Tagged ‘drabiny aluminiowe’

Szerokosc nawodnianych parcel jest zmienna

Sunday, July 17th, 2016

Nawodniki biegną najczęściej w prostych kierunkach i tworzą łącznie z rowami osuszającymi, wykopanymi równolegle w odl. 25-30 m, prostokątne parcele. Na łąkach o glebie torfowej odległość ta zmniejsza się od 15-2D m. W przypadku łąk przecinanych przez starorzecza kierunki rowów rozlewowych tworzą ,proste “łamane,” dostosowane do ukształtowania, terenu. Szerokość nawodnianych parcel jest zmienna . Stosując nawodnianie deszczowniana można ścieki wykorzystać rolniczo na wszelkiego rodzaju glebach i terenach o dowolnej konfiguracji. Ścieki doprowadzone są na pola (pod ciśnieniem 2-6 atn) podziemnymi przewodami żeliwnymi o średnicy 150-250 mm, tworzącymi zazwyczaj układy pierścieniowe. W odstępach co 100-400 in znajdują się hydranty, o do których dołącza się lekkie stalowe (obustronnie ocynkowane) lub aluminiowe przewody przenośne o średnicy 75-125 mm, zazwyczaj w odcinkach o m. Łączy się je za pomocą złącz zatrzaskowych (szybkosprawnych) o różnej konstrukcji, ,zaopatrzonych w uszczelniające pierścienie gumowe. [podobne: drabiny aluminiowe, aluminium 7075, cyklinowanie warszawa ]

nalezy stosowac jednoczesnie obydwa sposoby zabezpieczenia

Sunday, July 10th, 2016

Niezależnie od warunków ,podanych w wyżej ,przytoczonym zestawieniu, ścieki odprowadzane do wód, bez względu na ich ilość, nie mogą zawierać: 1. łatwo opadającej zawiesiny, po 2-godzinnym odstaniu, ilości powyżej 0,5 ml/l, 2. ciał pływających, 3. tłuszczów, olejów i smarów w ilości wywołującej widoczną błonkę na powierzchni wody 4. substancji wywołujących odrażający zapach, uciążliwy dla otoczenia 5. substancji udzielających trwałego zapachu i smaku wodzie lub przedmiotom związanym z gospodarką rybacką. 6. substancji promieniotwórczych w ilościach ustalonych odrębnymi przepisami 7. bakterii i wirusów chorób zakaźnych oraz organizmów pasożytniczych, jeżeli odprowadzane ścieki pochodzą z sanatoriów, szpitali, zakładów utylizacyjnych itp. Do ścieków odprowadzanych do morskich wód terytorialnych w odległości większej niż 1 km od zorganizowanych kąpielisk i plaż publicznych stosuje się tylko warunki wymienione pod 1, 2 i 3. W praktyce należy stosować jednocześnie obydwa sposoby zabezpieczenia, gdyż wtedy uzyskuje się pewność właściwej ochrony sanitarnej zdrowia ludności. Podstawowym warunkiem rolniczego wykorzystania nieczystości powinno być zastrzeżenie, że może ono być prowadzone przez jednostkę rolniczą czy też zespół rolniczy, którego gospodarka nastawiona jest na całoroczne przyjmowanie ścieków i który docenia znaczenie sanitarnej strony zagadnienia, a przez swoją organizację gwarantuje przestrzeganie przepisów sanitarnych. [podobne: cyklinowanie warszawa, wylewka betonowa, drabiny aluminiowe ]