Posts Tagged ‘drabiny aluminiowe’

Szerokosc nawodnianych parcel jest zmienna

Sunday, July 17th, 2016

Nawodniki biegną najczęściej w prostych kierunkach i tworzą łącznie z rowami osuszającymi, wykopanymi równolegle w odl. 25-30 m, prostokątne parcele. Na łąkach o glebie torfowej odległość ta zmniejsza się od 15-2D m. W przypadku łąk przecinanych przez starorzecza kierunki rowów rozlewowych tworzą ,proste łamane, dostosowane do ukształtowania, terenu. Szerokość nawodnianych parcel jest zmienna . Stosując nawodnianie deszczowniana można ścieki wykorzystać rolniczo na wszelkiego rodzaju glebach i terenach o dowolnej konfiguracji. Ścieki doprowadzone są na pola (pod ciśnieniem 2-6 atn) podziemnymi przewodami żeliwnymi o średnicy 150-250 mm, tworzącymi zazwyczaj układy pierścieniowe. W odstępach co 100-400 in znajdują się hydranty, o do których dołącza się lekkie stalowe (obustronnie ocynkowane) lub aluminiowe przewody przenośne o średnicy 75-125 mm, zazwyczaj w odcinkach o m. Łączy się je za pomocą złącz zatrzaskowych (szybkosprawnych) o różnej konstrukcji, ,zaopatrzonych w uszczelniające pierścienie gumowe. [podobne: drabiny aluminiowe, blachy aluminiowe, gabloty aluminiowe ]

Nalezy pamietac, ze sposób laczenia jest zalezny od napiecia doprowadzonego do silnika.

Sunday, July 10th, 2016

Cewki łączy się w gwiazdę lub w trójkąt. Należy pamiętać, że sposób łączenia jest zależny od napięcia doprowadzonego do silnika. Jeżeli przy połączeniu uzwojeń statora w gwiazdę, silnik jest obliczony na napięcie 380 woltów, to przy połączeniu tych uzwojeń W trójkąt otrzymuje się napięcie tylko 220 woltów. Wirnik silnika asynchronicznego wykonany jest również z oddzielnych blach stalowych, umocowanych na wspólnej osi, która obraca się w łożyskach oporowych. W zależności od nawinięcia uzwojeń wirnika rozróżniamy silniki asynchroniczne z wirnikiem krótkozwartym lub fazowym. W pierwszym wypadku uzwojenia nawija się sposobem wiewiórczego koła składającego się z aluminiowych lub miedzianych płytek umieszczonych w żłobkach i połączonych obustronnie pierścieniami z tego samego materiału. W drugim wypadku trójfazowe uzwojenie wykonane jest jako trzy oddzielne cewki umieszczone w żłobkach na obwodzie wirnika i połączone w gwiazdę lub trójkąt. Trzy końcówki uzwojeń są wprowadzone do pierścieni stykowych, od których szczotki prowadzą prąd do specjalnego uruchamiającego lub regulującego opornika. Przed uruchomieniem silnika należy wybrać właściwe połączenie. Schemat włączenia silnika z krótkozwartym wirnikiem i silnika z fazowym wirnikiem (z pierścieniami). Włączenie silnika do sieci powoduje wytworzenie w uzwojeniu statora prądu zmiennego i odpowiedniego strumienia magnetycznego. Strumień magnetyczny uzwojenia statora jest wirujący, tzn. taki, jaki otrzymalibyśmy zamieniając stator obracającymi się biegunami. To wirujące pole magnetyczne przecina uzwojenia wirnika oraz indukuje w nich prąd, który współdziałając ze strumieniem magnetycznym statora wprawia w ruch wirnik. Puszczenie w ruch silnika z krótkozwartym wirnikiem odbywa się przez włączenie wyłącznika lub przełączenie z gwiazdy w trójkąt . W czasie puszczania w ruch silników z pierścieniami należy do uzwojeń wirnika włączać rozrusznik Podczas pracy wirnik powinien być obciążony do swej pełnej mocy nominalnej. W takim wypadku pracuje on z największym współczynnikiem sprawności. Normalne wskaźniki pracy silnika są określone fabrycznymi danymi, wypisanymi na tabliczce umieszczonej na obudowie silnika. Na tabliczce jest oznaczona moc w kilowatach, napięcie – w woltach, ilość obrotów na minutę, normalny prąd . – w amperach oraz współczynnik sprawności. [podobne: aluminiowe drabiny, systemy aluminiowe, drabiny aluminiowe ]