Posts Tagged ‘fasady aluminiowe’

Zasada dzialania i schemat budowy taranu.

Tuesday, February 20th, 2018

Urządzenie taranowe może podnosić wodę na wysokość przewyższającą wielokrotnie różnicę poziomów źródła wody i taranu. Najkorzystniejsza jednak wysokość podnoszenia wody nie przekracza 7-8-krotnego spadku wody. Gdy jednak źródłem zasilającym jest woda bieżąca, to specjalnie skonstruowane tarany mogą podnieść wodę na wysokość do 60 m i podawać ją na znaczne odległości. Zasada działania i schemat budowy taranu. Woda ze źródła przepływa przez rurę doprowadzającą do skrzynki zaworowej, w której znajduje się samoczynny zawór uderzeniowy . Jeśli zawór ten zamkniemy, tzn. uniesiemy ku górze i przytrzymamy w tym położeniu, to woda otworzy zawór tłoczący umieszczony wewnątrz komory powietrznej, po czym przejdzie do rury tłoczącej i wypełni ją do wysokości poziomu wody w źródle zasilania (na zasadzie naczyń połączonych). Gdy zawór uderzeniowy zostanie otwarty (opuszczony ku dołowi ), woda zacznie wyciekać na zewnątrz przez. otwory w skrzynce zaworowej. Szybkość wypływu stopniowo wzrasta, a gdy osiągnie pewną określoną wielkość. woda pociąga za sobą zawór i zamyka nim otwory. Na skutek gwałtownego ruchu wody w rurze doprowadzającej powstaje silne, tzw. hydrauliczne uderzenie. Pod działaniem tego uderzenia woda podnosi w górę zawór tłoczący , dostaje się do komory powietrznej, gdzie spręża powietrze i podnosi wodę w rurze tłoczącej . Jeśli ciśnienie w komorze i rurze dopływowej wyrówna się, to zawór pod wpływem własnego ciężaru opadnie ku dołowi i zamknie otwór, a zawór uderzeniowy z tej samej przyczyny – otworzy się. Woda znowu zacznie . Wyciekać przez otwory w skrzynce zaworowej tak długo, jak długo nie porwie za sobą zaworu ; z chwilą jego zamknięcia znów powstaje uderzenie hydrauliczne i woda przechodzi do komory powietrznej, a z niej do rury tłoczącej. W ten sposób ciśnieniowy i tłoczący zawór kolejno otwierają się i zamykają automatycznie. [przypisy: beton dekoracyjny, beton architektoniczny, fasady aluminiowe ]

Srednica rury odprowadzajacej

Monday, February 19th, 2018

Przy każdym otwarciu zaworu tłoczącego woda dostaje się do komory, spręża w niej powietrze i pod jego ciśnieniem wchodzi do rury tłoczącej, a z niej do zbiornika na wieży ciśnień. J eden cykl pracy taranu trwa od 0,5 do 2,0 sekund, to znaczy, że zawór uderzeniowy zamyka się 80 do 120 razy na minutę, zależnie od jego wyregulowania za pomocą ciężarków. Jeśli zmniejszy się ciężar zaworu uderzeniowego, to częstotliwość. uderzeń wodnych się zwiększy, siła zaś uderzeń zostanie zmniejszona i odwrotnie – przy zwiększeniu nacisku na za wór uderzeniowy siła uderzenia wzrasta, ilość zaś uderzeń maleje. Obciążenie zaworu należy dobierać-I ustalać na miejscu w zależności od warunków, jakim ma odpowiadać urządzenie taranowe. Średnica rury odprowadzającej powinna być równa średnicy rury dopływowej do taranu, a długość w granicach od 15 do 40 m. Jeśli natomiast nie można ustawić taranu w takiej odległości od źródła zasilającego w wodę, to pomiędzy nimi buduje się studnię pośrednią. Wydajność taranu zależy od wysokości spadku wody i- wysokości podnoszenia wody, długości rury doprowadzającej i wymiarów samego taranu. Aby przerwać pracę taranu, wystarczy podnieść i zatrzymać w położeniu zamkniętym zawór uderzeniowy oraz zakręcić zawory na rurach. Chcąc natomiast taran uruchomić należy otworzyć zawory na rurach, oswobodzić zawór uderzeniowy i kilka razy nacisnąć go ręką. Obsługa taranu sprowadza się do okresowego napełniania powietrzem komory powietrznej i do zmiany gumowych uszczelek zaworów. Powietrze znajdujące się w komorze stopniowo rozpuszcza się w wodzie i zostaje przez nią unoszone. Dlatego też raz na 5-10 dni zatrzymuje się taran, zamyka się zawory na rurach i za pomocą zaworu dolnego, znajdującego się u dołu komory, wypuszcza się z niej wodę. Opróżnioną z wody komorę napełnia się świeżym powietrzem. Aby zapobiec zamarzaniu taranu, ustawia się go w zabezpieczonej budce, rurociągi zaś zakłada się w ziemi poniżej warstwy zamarzania. Taran przy normalnej obsłudze może być w eksploatacji około 20 do 25 lat pracy ciągłej. [patrz też: beton dekoracyjny, beton architektoniczny, fasady aluminiowe ]