Posts Tagged ‘konstrukcje aluminiowe’

Scieki z domów

Tuesday, July 26th, 2016

Wszystkie oczyszczalnie ścieków, tam gdzie nie ma oczyszczalni końcówki kolektorów i burzowców) powinny mieć urządzenia do odkażania. Prezydia miejskich rad narodowych, zakłady przemysłowe i in powinny mieć na składzie zapas środków odkażających: Nieodzownym warunkiem odkażania ścieków jest usunięcie z nich zawiesin, gdyż środki odkażające tylko w minimalnym stopniu zabijają bakterie znajdujące się wewnątrz zawiesin. Dążyć trzeba przeto do oddzielenia zawiesin od ścieków przed odkażeniem, poddając ścieki oczyszczeniu. Ścieki z domów znajdujących się na terenie zlewni zaopatrującej w wodę zbiorniki wodociągowe powinny być stale odkażane. Zużycie chloru do odkażania w lecie jest nieco większe niż w zimie, a to w związku z występowaniem w ściekach (przy wyższej temperaturze) procesów beztlenowych. Na wysokość dawek wpływa również czas działania chloru; im działanie jest dłuższe, tym wysokość dawek jest mniejsza. W obliczeniach urządzeń przyjmuje się czas działania chloru 30 min. Po 30 min w ściekach powinna wystąpić nadwyżka chloru, wynosząca co najmniej 1,0 mg/l. Przy zastosowaniu wyżej wymienionych dawek i 30 min kontaktu chloru ze ściekami, giną wszystkie bakterie chorobotwórcze z wyjątkiem bakterii gruźlicy oraz niektórych bakterii wyjątkowo odpornych. Dla zabicia tych bakterii wysokość dawek i czas działania chloru muszą być większe. Jaja glist są na ogół odporne na działanie chloru. [patrz też: konstrukcje aluminiowe, beton architektoniczny, beton dekoracyjny ]

Scieki ze szpitali zakaznych

Tuesday, July 26th, 2016

Opierając się na dotychczasowych poglądach na higieniczne warunki rolniczego wykorzystania ścieków można ustalić następujące zasady nawodniania ściekami terenów rolniczych. 1. Ścieki ze szpitali zakaźnych, szpitali i sanatoriów przeciwgruźliczych mogą być użyte tylko do nawodniania terenów leśnych dostępnych wyłącznie dla obsługi, przy czym ścieki przed ich wykorzystaniem należy odkażać w sposób zgodny z zasadami dezynfekcji danych ścieków. t. Ścieki miejskie zawierające nieznaczną domieszkę ścieków szpitalnych i sanatoryjnych mogą być użyte do nawodniania -pod warunkiem, że ścieki zakażone uległy skutecznemu zdezynfekowaniu przed ,wprowadzeniem ich do kanalizacji. . 3 Najodpowiedniejsze- do nawodniania, z punktu widzenia sanitarnego, są, ścieki biologicznie oczyszczone, gdyż nie zawierają jaj pasożytów i mają znacznie zmniejszoną ilość bakterii. 4 Do nawodniania można stosować również ścieki dobrze oczyszczone mechanicznie na osadnikach w czasie przepływu (ok. 2 godzin), tj. takie, z których usunięto większość jaj pasożytów i w których znacznie obniżono ilość bakterii, a więc spełniono minimum wymagań sanitarnych koniecznych przy rolniczym wykorzystaniu ścieków. [więcej w: konstrukcje aluminiowe, piaskowanie aluminium, szamba betonowe ]