Posts Tagged ‘Rury aluminiowe’

Nawodnianie sciekami

Monday, July 25th, 2016

Ścieki Wrocławia są wykorzystane rolniczo w Kamieńcu na powierzchni 470,6 ha obciążonej przeciętnie 460 mm rocznie. W Rawiczu spółka wodna wykorzystuje ścieki na powierzchni 68 ha (440 mm rocznie; nawodnienie grawitacyjne); w Ząbkowicach Śląskich ścieki są rozdeszczowane na powierzchni ok. 100 ha, a w Jędrzychowicach (ścieki ze Zgorzelca) na powierzchni 331 ha, przy rocznym obciążeniu ok 200 mm. Podobnie jak na polach irygowanych ścieki są w ok. 85010 wykorzystane do nawodniania: łąk. Na pozostałej powierzchni uprawiane są rośliny okopowe (przede wszystkim buraki), zielonki przemysłowe i zboże. Nawodnianie ściekami korzystne jest szczególnie dla traw, buraków pastewnych, rzepaku i konopi. Uprawy te przy nawodnieniu roli dają największe plony. W Polsce stosowane są następujące systemy nawodniania: – stokowy i smużny – brudowy – deszczowanie rozlew z rur i zalewowy System stokowy, m. in. w dolinie Neru, oparty jest na rozlewie ścieków na łąkę przez podwyższone, biegnące w poziomie krawędzie rowów rozlewowych, zw. nawodnikami. Długość tych rowów jest znaczna i wynosi kilkaset metrów. W odstępach co ok. 60 m wybudowane są zastawki piętrzące. [patrz też: Rury aluminiowe, Tynk mozaikowy, blachy aluminiowe ]

Nowoczesne zraszacze dzialaja pewnie

Thursday, July 14th, 2016

Ścieki doprowadzane są do przenośnych zraszaczy osadzonych ona trójnogach lub wprost w odgałęzieniach przewodów. Ze względu na dużą lepkość ścieków oraz na zawartość różnych zanieczyszczeń zasięg zraszania jest przeciętnie o 10010 mniejszy niż przy deszczowaniu wód czystych. Zasięg zraszania wynosi 20-40 m, zależnie od ciśnienia w dyszy. Nowoczesne zraszacze działają pewnie. Od 1952 r. upowszechniają się zraszacze młoteczkowo-sprężynowe . Rozlew z rur polega na rozprowadzeniu ścieków po polu nawodnianym, podobnie jak w przypadku nawodniania deszczownianego, lecz pod ciśnieniem wielokrotnie niższym (1/41/,2 atn). Ścieki wylewają się z końcówek przewodów przenośnych układanych wzdłuż drobnych wyniosłości terenu. Zmieniając położenie przewodu oraz stopniowo go skracając, uzyskuje się dość równomierne nawodnienie pod warunkiem stałej i sumiennej obsługi przewodów rozlewowych . Nawożące nawodnianie ziębli odbywa się za pomocą usypania płużkiem małych grobelek, oddzielających kwatery zazwyczaj, zalewanych następnie ściekami. [przypisy: fasady aluminiowe, Rury aluminiowe, blachy aluminiowe odlewane ]