Posts Tagged ‘spawalnictwo’

Wady deszczowania

Friday, July 15th, 2016

Wady deszczowania: Duży koszt zakładania deszczowni, a zwłaszcza eksploatacji. Deszczować nie można w czasie mrozu i wiatru. Podczas wiatru drobne kropelki ścieków przenoszone są na znaczne odległości; kropelki te mogą zawierać chorobotwórcze bakterie i wirusy. Deszczowanie ściekarni ziemiopłodów spożywanych na surowo (rzodkiewka, sałata, truskawki Itp. ) jest niedopuszczalne. – Obsługa musi być odpowiednio wyszkolona, aby mogła usuwać przeszkody w ruchu wywołane złą pracą pompy lub zatkaniem się przewodów, zaworów i dysz. – Straty wody wskutek parowania oraz straty amoniaku wskutek ulatniania się. Nawodnianie deszczowniane łączone jest często z rozlewem z rur; np. jesienią i zimą nawodnianie nawożące prowadzone jest za pomocą rozlewu W okresie -lata, a szczególnie podczas suszy, należy stosować rozcieńcza-nie ścieków a to ze względu na wzmożoną transpirację roślin. Rozcieńczanie ścieków zmniejsza ich stężenie i przyspiesza rozkład, Prowadzenie nawodniania pól zgodnie z planem, użytkowanie rolnicze, w szczególności walka z chwastami, suszenie itp. są czynnościami kłopotliwymi i wymagają znacznego nakładu pracy. Gospodarstwo na polach nawodnianych musi być prowadzone w sposób intensywny. Ilość robocizny jest co najmniej dwukrotnie większa niż na użytkach nie nawodnianych 6. 2. 6. Stawy rybne Stawy rybne doorze oczyszczają ścieki od 20. 00-4000 mieszkańców na 1 ha powierzchni wodnej, przeciętnie 10 ; 000 mS/rok, a poza tym dają przyrost mięsa rybiego ok. 500 kg/ha. Tylko ok. 1/10 składników pokarmowych zawartych w ściekach zostaje wykorzystana, reszta uchodzi z odpływem. W miarę zmniejszania obciążenia stawu ściekami zmniejsza się przyrost ryb, natomiast zwiększa się stopień wykorzystania składników pokarmowych. [przypisy: gabloty aluminiowe, spawalnictwo, materiały budowlane ]

Pola nawodniane

Monday, July 11th, 2016

Na polach irygowanych 10-2(i)0f0 powierzchni (zależnie od miejscowych warunków, przede wszystkim od spadku terenu) zajęte jest pod drogi, doprowadzalniki i odprowadzalniki, grobelki i granice. Potrzebna ilość rąk roboczych dla obsługi urządzeń oraz dla prac rolnych jest przeciętnie dwa razy większa niż dla takich samych, lecz nie nawodnianych użytków Głównym zadaniem pól irygowanych jest oczyszczanie ścieków, natomiast wykorzystanie rolnicze stanowi cel uboczny, W związku z powyższym nawodnianie roślin nie zawsze odpowiada ich zapotrzebowaniu wodnemu i pokarmowemu; rośliny często odczuwają niedobór bądź też nadmiar wody. i składników pokarmowych. Poza tym obsługa (doprowadzenie i rozdział ścieków, utrzymanie i renowacja urządzeń itp. ) oraz równoczesne prowadzenie gospodarki rolnej, która musi być dostosowana do zmian pogody, połączone są z dużymi kłopotami i trudnościami. Dobre plony są uzyskiwane tylko na niektórych polach irygowanych. Dlatego często wypowiada się opinię, że pola irygowane jakkolwiek dobrze oczyszczają ścieki, to jednak są urządzeniami przestarzałymi, uciążliwymi w eksploatacji i ekonomicznie nie uzasadnionymi. W ostatnich kilku dziesiątkach lat budowa nowych pól irygowanych ograniczona jest do potrzeb oczyszczania ścieków poprodukcyjnych. [hasła pokrewne: beton architektoniczny, konstrukcje aluminiowe, spawalnictwo ]