Posts Tagged ‘szamba betonowe’

Woda doprowadzana jest w kilku punktach za pomoca kaskad

Saturday, July 30th, 2016

Do zasilania stawów używać należy wyłącznie świeżych ścieków (pH = 7,2-7,8), wstępnie oczyszczonych i rozcieńczonych wodą rzeczną 1 : 21/2 do 1 : 5, w zimie 1 : 5 do 1 : 6. Stawy tworzą zazwyczaj zbiorniki prostokątne o powierzchni kilku ha (w Monachium po 7 ha), o głęb. przeciętnej 9,9 m. Woda doprowadzana jest w kilku punktach za pomocą kaskad lub rozpryskiwana (Monachium). Jesienią ryby są odławiane, a dno stawów – w miarę potrzeby – oczyszczane z namułów. Zimą efekt oczyszczania ścieków jest gorszy, a dla okolic z surowym klimatem należy stosować oddzielne filtry gruntowe (np. w Moskwie). . W stawach hodowane są karpie oraz w mniejszej ilości liny. Równoległa hodowla kaczek zabezpiecza stawy przed inwazją rzęsy (Lemna), Kaczki współdziałają jednak w rozprzestrzenianiu pasożytów i drobnej fauny i dlatego obecnie zbyteczną roślinność usuwa się sposobem mechanicznym. W Niemczech w 1938 r. 12 miast (m. in. Monachium – 750000 mieszkańców) o ludności około 1 miliona i kilka mniejszych osiedli oczyszczało swoje ścieki w stawach rybnych. W Holsterhausen ścieki od ok. 400 mieszkańców odpływają do strumienia, a następnie do stawu o powierzchni 0,4 ha. Rozcieńczone ścieki odpływają do stawu w kaskadach i spadając z góry na okrągłe blachy rozpryskują się. [więcej w: szamba betonowe, blachy aluminiowe odlewane, blachy aluminiowe frezowane ]

Nawadnianie

Thursday, July 28th, 2016

Na polach irygowanych, a także na obrzeżach rowów, skarpach i koronach grobelek rosną bujne chwasty, jak pokrzywa, rumian, szczaw itp. Kilkakrotne wykaszanie doprowadza do wytępienia chwastów i umożliwia rozwój traw dobrze znoszących częste koszenie. Na łąkach wielokośnych nawodnianych ściekami skład botaniczny runi łąkowej ulega znacznej poprawie; małowartościowe gatunki traw oraz chwasty ustępują miejsca trawom o dużej wartości pastewnej: kupkówce, wyczyńcowi, kostrzewie łąkowej, wiechlinom, perzowi, życicy itp. Temperatur, ścieków doprowadzonych na pola zamyka się w granicach 7-20 “C. Wykorzystanie ciepłoty ścieków pozwala na rozpoczęcie nawodniania łąk i pastwisk już w początkach marca i przyspiesza zbiór traw (pierwszy pokos w początkach maja) bądź też umożliwia wcześniejszy wypęd bydła na pastwisko. Również w jesieni przedłużyć można okres wegetacji. W zimie nawodnia się pola jesienią, tzw. zięblę; w okresie słot, mrozów, wysokich śniegów ścieki oczyszczane są na filtrach gruntowych. [podobne: maszyny budowlane, szamba betonowe, beton architektoniczny ]