Posts Tagged ‘Tynk mozaikowy’

Chlorowanie scieków oczyszczonych biologicznie

Monday, July 25th, 2016

Chlorowanie ścieków oczyszczonych biologicznie redukuje bakterie w 98-990/0 i chroni wody rzeczne od niebezpieczeństwa roznoszenia epidemii, powiększa zdolność klarowania, usuwa zapach ścieków i osadu, niszczy grzyby i larwy much na złożach zraszanych ,oraz pozwala powstrzymać proces gnilny ścieków na , okres 1-2 dni do czasu odprowadzenia . ścieków do większego odbiornika lub na pola nawodniane. Chlorowanie zabezpiecza wreszcie przewody betonowe przed zniszczeniem na skutek wydzielania się siarkowodoru. Reakcja przebiega następująco: H2S + Cl2 = 2HCI + S Rozcieńczony kwas solny obniża/nieco odczyn ścieków. Zagadnienie odkażania ścieków ujmuje dokładnie Instrukcja Min. Gosp. Komunał. z dnia 31. III. 1952 r. (§ 7). Ścieki ze, szpitali dla chorych zakaźnie lub z oddziałów chorób zakaźnych w szpitalach ogólnych powinny być odkażanebez przerwy, a ścieki z kanalizacji gospodarczej tylko podczas epidemii. [przypisy: beton dekoracyjny, Profile aluminiowe, Tynk mozaikowy ]

Nawodnianie sciekami

Monday, July 25th, 2016

Ścieki Wrocławia są wykorzystane rolniczo w Kamieńcu na powierzchni 470,6 ha obciążonej przeciętnie 460 mm rocznie. W Rawiczu spółka wodna wykorzystuje ścieki na powierzchni 68 ha (440 mm rocznie; nawodnienie grawitacyjne); w Ząbkowicach Śląskich ścieki są rozdeszczowane na powierzchni ok. 100 ha, a w Jędrzychowicach (ścieki ze Zgorzelca) na powierzchni 331 ha, przy rocznym obciążeniu ok 200 mm. Podobnie jak na polach irygowanych ścieki są w ok. 85010 wykorzystane do nawodniania: łąk. Na pozostałej powierzchni uprawiane są rośliny okopowe (przede wszystkim buraki), zielonki przemysłowe i zboże. Nawodnianie ściekami korzystne jest szczególnie dla traw, buraków pastewnych, rzepaku i konopi. Uprawy te przy nawodnieniu roli dają największe plony. W Polsce stosowane są następujące systemy nawodniania: – stokowy i smużny – brudowy – deszczowanie rozlew z rur i zalewowy System stokowy, m. in. w dolinie Neru, oparty jest na rozlewie ścieków na łąkę przez podwyższone, biegnące w poziomie krawędzie rowów rozlewowych, zw. nawodnikami. Długość tych rowów jest znaczna i wynosi kilkaset metrów. W odstępach co ok. 60 m wybudowane są zastawki piętrzące. [patrz też: Rury aluminiowe, Tynk mozaikowy, blachy aluminiowe ]