REGULACJA ELEKTRYCZNA

W regulatorach elektrycznych jako serwomotor służy silnik prądu zmiennego działający na wrzeciono zaworu albo na mechanizm dźwigniowy do przestawiania klap, przez odpowiednią przekładnię kół zębatych. Przełącznikiem mocy jest tu przekaźnik zaopatrzony w lampę przełączającą, który włącza do motoru większą moc konieczną do uruchamiania przyrządu regulującego. Wskutek impulsu pochodzącego z czujki, silnik zostaje uruchomiony przez przekaźnik. Jeśli nie przedsięwzięto żadnych specjalnych środków, wtedy człon nastawczy zostanie całkowicie otworzony lub całkowicie zamknięty, wskutek czego będzie to jedynie regulacja włączania i wyłączania, w związku z czym dojdzie do znacznych wahań wartości obowiązującej. Ta wada elektrycznej regulacji jest usunięta przez specjalne urządzenia (przekaźniki stopniujące, przerywacze, zegary wyłącznikowe, sprzężenie zwrotne) tak, że dziś regulacja elektryczna pracuje tak samo statecznie jak i regulacja sprężonym powietrzem. Jeśli jako czujkę zastosuje się termometr oporowy, wtedy przełącznikiem mocy jest zwykle galwanometr w układzie mostka, którego wskazówka pracuje jako regulator kontaktujący. Przy odchyleniach od wartości obowiązującej wskazówka kontaktuje w pewnych odstępach czasu i wywołuje przez to odpowiednie przestawienie zaworu albo klapy. [patrz też: mrówka gryfice, mrówka hrubieszów, jaki strop najtańszy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: jaki strop najtańszy mrówka gryfice mrówka hrubieszów