Scieki ze szpitali zakaznych

Opierając się na dotychczasowych poglądach na higieniczne warunki rolniczego wykorzystania ścieków można ustalić następujące zasady nawodniania ściekami terenów rolniczych. 1. Ścieki ze szpitali zakaźnych, szpitali i sanatoriów przeciwgruźliczych mogą być użyte tylko do nawodniania terenów leśnych dostępnych wyłącznie dla obsługi, przy czym ścieki przed ich wykorzystaniem należy odkażać w sposób zgodny z zasadami dezynfekcji danych ścieków. t. Ścieki miejskie zawierające nieznaczną domieszkę ścieków szpitalnych i sanatoryjnych mogą być użyte do nawodniania -pod warunkiem, że ścieki zakażone uległy skutecznemu zdezynfekowaniu przed ,wprowadzeniem ich do kanalizacji. . 3 Najodpowiedniejsze- do nawodniania, z punktu widzenia sanitarnego, są, ścieki biologicznie oczyszczone, gdyż nie zawierają jaj pasożytów i mają znacznie zmniejszoną ilość bakterii. 4 Do nawodniania można stosować również ścieki dobrze oczyszczone mechanicznie na osadnikach w czasie przepływu (ok. 2 godzin), tj. takie, z których usunięto większość jaj pasożytów i w których znacznie obniżono ilość bakterii, a więc spełniono minimum wymagań sanitarnych koniecznych przy rolniczym wykorzystaniu ścieków. [więcej w: tona piasku cena, standardowe wymiary drzwi, wapno chlorowane ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: standardowe wymiary drzwi tona piasku cena wapno chlorowane