Szerokosc nawodnianych parcel jest zmienna

Nawodniki biegną najczęściej w prostych kierunkach i tworzą łącznie z rowami osuszającymi, wykopanymi równolegle w odl. 25-30 m, prostokątne parcele. Na łąkach o glebie torfowej odległość ta zmniejsza się od 15-2D m. W przypadku łąk przecinanych przez starorzecza kierunki rowów rozlewowych tworzą ,proste łamane, dostosowane do ukształtowania, terenu. Szerokość nawodnianych parcel jest zmienna . Stosując nawodnianie deszczowniana można ścieki wykorzystać rolniczo na wszelkiego rodzaju glebach i terenach o dowolnej konfiguracji. Ścieki doprowadzone są na pola (pod ciśnieniem 2-6 atn) podziemnymi przewodami żeliwnymi o średnicy 150-250 mm, tworzącymi zazwyczaj układy pierścieniowe. W odstępach co 100-400 in znajdują się hydranty, o do których dołącza się lekkie stalowe (obustronnie ocynkowane) lub aluminiowe przewody przenośne o średnicy 75-125 mm, zazwyczaj w odcinkach o m. Łączy się je za pomocą złącz zatrzaskowych (szybkosprawnych) o różnej konstrukcji, ,zaopatrzonych w uszczelniające pierścienie gumowe. [podobne: z czego zrobić taras, igłofiltry cena, olx włocławek ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: igłofiltry cena olx włocławek z czego zrobić taras