Utrzymywanie sie wody na lancuchu w czasie jego ruchu

Utrzymywanie się wody na łańcuchu w czasie jego ruchu w górę tłumaczy się przyczepnością cieczy (działaniem sił kapilarnych). Wyciągi takie buduje się o różnych średnicach spirali (25, 31 i 4~ mm) ; mogą one być stosowane do wyciągania wody ze studni o głębokości do 40 i więcej metrów. Wydajność ich zależy od szybkości ruchu łańcucha, głębokości studni i średnicy spirali. Najbardziej ekonomicznie pracują one przy taśmowym o napędzie, ręcznym a szybkości od 3 do 4 m/sek. Przy średnicy łańcucha 31 mm i wysokości podnoszenia 5; 8, 15 i 30 m wydajność wyciągu jest odpowiednio równa 62, 43, 35 i 22 1itrów na minutę. Wyciągi taśmowe i linowe mają budowę podobną do wyciągów spiralno-łańcuchowych. W wyciągach taśmowych częścią roboczą jest stalowa taśma złożona z ogniwo długości do 4 metrów. Taśma składa się z dwóch części: wierzchniej – składającej się z płyt z wyciętymi okienkami i spodniej – nośnej ,wykonanej z gładkiej taśmy stalowej. Płyty z taśmy przechodząc przez wodę napełniają się i niosą ją ku górze do obudowy studni, z której woda wypływa swobodnie przez rurę zlewową. Wydajność wyciągów taśmowych przy podnoszeniu wody na wysokość 20-35 m i 170 obrotach górnego bloku na minutę – wynosi od 50 do 115 l/min. Przy podnoszeniu wody na wysokość 10-12 fi dla wprowadzenia w ruch wyciągu wystarczy siła jednego człowieka, a przy wysokości 20-25 m potrzeba dwóch ludzi lub silnika. o W wyciągach linowych częścią roboczą jest zwykła, konopna lina, o średnicy od 10 do 20 mm. Końce jej są możliwie gładko splecione, dzięki czemu łatwo przechodzą przez wyżłobienia bloków. Dla zwiększenia wydajności wyciągów linowych stosuje się boki z 2-3 żłobkami, przez które przerzucone są 2-3 jednakowe liny. [przypisy: , standardowe wymiary drzwi, schody policzkowe, igłofiltry cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: igłofiltry cena schody policzkowe standardowe wymiary drzwi