WIELKOŚC ODDAWANIA CIEPŁA

Wielkość całkowitego oddawania ciepła Qsum koniecznego ze względów biologicznych i jego obu części składowych Qs i Qw zależy od następujących czynników: – rodzaju czynności lub intensywności pracy, – wysokości temperatury odczuwalnej – prędkości powietrza, – wieku i płci. Na temat czynnika wymienionego na pierwszym miejscu nie ma dotychczas w Niemczech wiążących wyników pomiarów, wobec tego jako wartości wyjściowe mogą służyć dane uzyskane przez F. C. Houghtena . Całkowite oddawanie ciepła wzrasta wraz ze zwiększeniem wysiłku pracy. Ciężko pracujący robotnik w porównaniu z człowiekiem pozostającym w spoczynku musi mieć zapewnioną możność oddawania do otoczenia wielokrotnie więcej ciepła. Im wyższa jest przy tym temperatura powietrza w pomieszczeniu, tym większy jest udział oddawania ciepła wilgotnego, przy odpowiednim zmniejszeniu się oddawania ciepła suche- go. Osiągalne odparowywanie wody na powierzchni skóry jest znacznie zahamowane przy wysokiej wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu, dlatego więc wysoka temperatura powietrza przy znacznej wilgotności oznacza silne pogorszenie jakości samopoczucia, o czym będzie jeszcze później mowa. W przypadku osób pozostających w stanie spoczynku, oddawanie ciepła wilgotnego poniżej temperatury powietrza równej 16 st. C nie zmniejsza się dalej, a natomiast całkowite oddawanie ciepła zwiększa się wskutek wzrostu oddawania ciepła suchego. Przy obliczaniu wydajności grzejnej lub chłodniczej pomieszczeń dla określenia zysku lub straty ciepła ze strony osób w pomieszczeniu, obowiązują wartości dla osób pozostających w stanie spoczynku, na przykład w pomieszczeniach pracy, w pomieszczeniach biurowych, salach wykładowych, restauracjach, teatrach. Jeśli nie można – na przykład ze względów funkcjonalnych – uniknąć prędkości powietrza rzędu wielu decymetrów na sekundę i jeśli mimo to oddawanie ciepła nie powinno przy tym przekroczyć normalnej wartości ok. 100 kcal/h, wtedy trzeba o kilka stopni podwyższyć temperaturę powietrza w pomieszczeniu. Stowarzyszenie American Society of Heating and Ventilating Engineers zestawiło w r. 1945 szczegółowe tabelce, dotyczące oddawania ciepła przez ludzi, w zależności od różnych rodzajów czynności i od udziału procentowego mężczyzn, kobiet i dzieci wśród ogółu osób znajdujących się w po- mieszczeniu. [patrz też: , tona piasku cena, mrówka jarosław, impregnaty do drewna na zewnątrz ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: impregnaty do drewna na zewnątrz mrówka jarosław tona piasku cena