Zasada dzialania i schemat budowy taranu.

Urządzenie taranowe może podnosić wodę na wysokość przewyższającą wielokrotnie różnicę poziomów źródła wody i taranu. Najkorzystniejsza jednak wysokość podnoszenia wody nie przekracza 7-8-krotnego spadku wody. Gdy jednak źródłem zasilającym jest woda bieżąca, to specjalnie skonstruowane tarany mogą podnieść wodę na wysokość do 60 m i podawać ją na znaczne odległości. Zasada działania i schemat budowy taranu. Woda ze źródła przepływa przez rurę doprowadzającą do skrzynki zaworowej, w której znajduje się samoczynny zawór uderzeniowy . Jeśli zawór ten zamkniemy, tzn. uniesiemy ku górze i przytrzymamy w tym położeniu, to woda otworzy zawór tłoczący umieszczony wewnątrz komory powietrznej, po czym przejdzie do rury tłoczącej i wypełni ją do wysokości poziomu wody w źródle zasilania (na zasadzie naczyń połączonych). Gdy zawór uderzeniowy zostanie otwarty (opuszczony ku dołowi ), woda zacznie wyciekać na zewnątrz przez. otwory w skrzynce zaworowej. Szybkość wypływu stopniowo wzrasta, a gdy osiągnie pewną określoną wielkość. woda pociąga za sobą zawór i zamyka nim otwory. Na skutek gwałtownego ruchu wody w rurze doprowadzającej powstaje silne, tzw. hydrauliczne uderzenie. Pod działaniem tego uderzenia woda podnosi w górę zawór tłoczący , dostaje się do komory powietrznej, gdzie spręża powietrze i podnosi wodę w rurze tłoczącej . Jeśli ciśnienie w komorze i rurze dopływowej wyrówna się, to zawór pod wpływem własnego ciężaru opadnie ku dołowi i zamknie otwór, a zawór uderzeniowy z tej samej przyczyny – otworzy się. Woda znowu zacznie . Wyciekać przez otwory w skrzynce zaworowej tak długo, jak długo nie porwie za sobą zaworu ; z chwilą jego zamknięcia znów powstaje uderzenie hydrauliczne i woda przechodzi do komory powietrznej, a z niej do rury tłoczącej. W ten sposób ciśnieniowy i tłoczący zawór kolejno otwierają się i zamykają automatycznie. [przypisy: szerokość schodów, jak zrobić projekt domu, mrówka jasło ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: jak zrobić projekt domu mrówka jasło szerokość schodów