CZUJNIKI TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI

Czujki temperatury zawierają odpowiednie materiały jako elementy wrażliwe na temperaturę, które przy ogrzewaniu rozszerzają się. W rozmaitych rodzajach rozwiązań stosowane są metalowe pręty rozszerzające się, elementy bimetaliczne i tuleje z membranami napełnione parą albo cieczą. We wszystkich prawie przypadkach rozszerzanie albo zmiana stanu ciała służy do zwierania lub rozwierania styków w regulatorach elektrycznych, a w regulatorach ze sprężonym powietrzem służy do poruszania płytki przed dyszą, wskutek czego może uchodzić mniej lub więcej sprężonego powietrza z systemu i można ustalić ciśnie- nie ponad membraną. Jako czujek temperaturowych można użyć również termometrów oporowych i termoparowych. W czujkach wilgotności elementem wrażliwym na wilgoć jest materiał higroskopijny, na przykład pasmo ludzkich włosów. Zmiana długości włosów wykorzystywana jest do zwierania kontaktów albo do usta- lania ciśnienia ponad membraną, w podobny sposób jak w czujkach temperaturowych.
SCHEMATY REGULACJI URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Ze schematów regulacji można wywnioskować na jakie części urządzenia klimatyzacyjnego regulacja wywołuje wpływ i w jaki sposób, wskutek współdziałania poszczególnych procesów, osiąga się wymaganą temperaturę i względną wilgotność przygotowywanego powietrza. Poniżej przed- stawiono pewne schematy regulacji elektrycznej. Regulacja punktu rosy. W metodzie tej utrzymuje się stałą tempera- turę za komorą natryskową. Temperatura ta odpowiada w praktyce temperaturze punktu rosy powietrza nawiewanego. Zgodnie z wykresem i-x przy danej temperaturze powietrza określona jest również jego wilgotność względna. [podobne: mrówka gryfice, mrówka hrubieszów, jaki strop najtańszy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: jaki strop najtańszy mrówka gryfice mrówka hrubieszów