Glebokosc ssania za pomoca pomp odsrodkowych

W pompach wielostopniowych woda przechodzi kolejno przez wszystkie stopnie, skutkiem czego zwiększa się ogólny napór wody podawanej przez pompę. Dla osiągnięcia wysokiej wydajności przy małych wymiarach pompy stosuje się nieraz wirnik podwójny, który stanowi połączenie dwóch normalnych wirników. Głębokość ssania za pomocą pomp odśrodkowych nie przekracza praktycznie 5 m. Przed uruchomieniem wymagają one zalania wnętrza korpusu pompy wodą. Należy pamiętać, że podczas pracy pomp odśrodkowych zachodzą znaczne zmiany ilości obrotów. Ze wzrostem obrotów wzrasta wydajność pompy, ciśnienie tłoczenia i zapotrzebowanie mocy. Na przykład w jednowirnikowej pompie , o średnicy rur 50 mm, zmiana ilości obrotów w granicach od 1000 do 3250 na minutę powoduje zmianę wydajności pompy w granicach 157 do 510 l/min, zmianę ciśnienia tłoczenia – od 2 do 22 m i mocy potrzebnej – od 0,4 do 4,5 KW. Pompy odśrodkowe powinny jednak pracować wyłącznie na ściśle określonych obrotach charakterystycznych dla danego typu i wymiarów pompy. Dlatego też należy zapoznać się z tzw. charakterystyką pompy, którą otrzymać można wprost z fabryki lub przedsiębiorstwa zaopatrującego. Gdy stacja pomp z odśrodkową lub tłokową pompą jest napędzana silnikiem elektrycznym, łatwo jest osiągnąć pełną automatyzację kierowania, przy której puszczanie w ruch i zatrzymywanie pompy odbywa się bez udziału człowieka. Schemat urządzenia automatycznej stacji pomp z ciśnieniowym zbiornikiem wody. Urządzenie tłoczące podaje wodę do zbiornika umieszczonego na poddaszu budynku stacji lub znajdującego się w dowolnym miejscu osady. Woda z tego zbiornika przechodzi do poszczególnych punktów odbioru. Jeśli zużycie wody jest niewielkie lub wydajność pompy taka, że przewyższa zapotrzebowanie, to po napełnieniu zbiornika pompę należy zatrzymać. [więcej w: hurtownia portfeli, podchloryn wapnia, bomar kielce ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: bomar kielce hurtownia portfeli podchloryn wapnia