manometr wskazujacy cisnienie w jego wnetrzu

W zależności od wymaganego ciśnienia wody, ciśnienie w zbiorniku może być doprowadzone do 4-5 atmosfer a nawet wyżej, skutkiem czego woda ze zbiornika może być podana na żądaną wysokość. Praktycznie przy ciśnieniu 3 at woda może być podana na wysokości 24 m, przy 4 lat na 30 m, i przy 5 at – na 40 m. Ilość wody zapasowej jest uzależniona od pojemności zbiornika, który może mieć dowolną wielkość i kształt, a dobierany jest w zależności od dobowego zapotrzebowania wody oraz od wykresu pracy stacji pomp. Przedstawiona na rysunku 326 pneumatyczna bezwieżowa stacja pomp składa się z pompy odśrodkowej z silnikiem elektrycznym, pionowego, wodno-powietrznego zbiornika o pojemności l m3 oraz z ręcznej lub silnikowej sprężarki (kompresora) . Zbiornik jest zaopatrzony w manometr wskazujący ciśnienie w jego wnętrzu, w szklany wodowskaz i kołnierze dla umocowania rur wodnych i powietrznych. Przy niedużej pojemności zbiornika i braku automatyzacji stacji pomp konieczne są stałe dyżury pracownika, . który obserwuje ciśnienie wody w zbiorniku i okresowo wprawia pompy w ruch. W stacjach tego typu można łatwo wprowadzić automatyzację ruchu analogiczną do opisanych wyżej stacyj z wieżą ciśnień. W miejsce wyłącznika pływakowego należy zainstalować jedynie wyłącznik ciśnieniowy . Gdy ciśnienie w zbiorniku podniesie się do ustalonej granicy, to styki (kontakty) wyłącznika ciśnieniowego zamykają się i włączają elektromagnetyczny wyłącznik , który zatrzymuj e silnik elektryczny. Włączanie silnika i pompy następuje również automatycznie w momencie, gdy ciśnienie w zbiorniku opadnie poniżej dolnej granicy. [przypisy: szerokość schodów, jak zrobić projekt domu, mrówka jasło ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: jak zrobić projekt domu mrówka jasło szerokość schodów