MECHANIZACJA I ELEKTRYFIKACJA ROBÓT

MECHANIZACJA I ELEKTRYFIKACJA ROBÓT GOSPODARSKICH ORAZ PROCESÓW WYTWÓRCZYCH W GOSPODARSTWACH HODOWLANYCH ZAPOTRZEBOWANIE WODY Regularne i pewne zaopatrzenie w dobrą wodę ma zasadnicze znaczenie w gospodarczej działalności kołchozów i sowchozów. Zaopatrzenie w wodę jest szczególnie ważne dla gospodarstw hodowlanych, w których zużycie wody jest bardzo duże. Wydobywanie i dostarczanie wody odbiorcom prymitywnymi sposobami, bez jakichkolwiek urządzeń mechanicznych, jest ogromnie uciążliwe, wymaga dużego nakładu pracy i w żadnym wypadku nie jest w stanie zaspokoić potrzeb gospodarstwa. Przy korzystnych nawet warunkach wyciąganie i transportowanie wody do zagrody posiadającej 50 krów wymaga zużycia nie mniej niż 1500 dniówek i 250 konio-dni rocznie. Zmechanizowanie sposobów zaopatrywania w wodę jest ważnym środkiem zmierzającym do podwyższenia poziomu kulturalnego mieszkańców gospodarstw rolnych, oszczędza siłę roboczą i pociągową, stwarza korzystne warunki dla dalszego rozwoju i podwyższenia wydajności gospodarstwa hodowlanego oraz zmniejsza niebezpieczeństwo pożaru. Obecnie w ZSRR jest wiele gospodarstw posiadających w pełni zmechanizowane zaopatrzenie w wodę oraz bogatych w doświadczenia z zakresu budowy i urządzeń stacji wodnych. [podobne: olx kujawsko pomorskie, mrówka jastrzębie, z czego zrobić taras ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: mrówka jastrzębie olx kujawsko pomorskie z czego zrobić taras