nalezy stosowac jednoczesnie obydwa sposoby zabezpieczenia

Niezależnie od warunków ,podanych w wyżej ,przytoczonym zestawieniu, ścieki odprowadzane do wód, bez względu na ich ilość, nie mogą zawierać: 1. łatwo opadającej zawiesiny, po 2-godzinnym odstaniu, ilości powyżej 0,5 ml/l, 2. ciał pływających, 3. tłuszczów, olejów i smarów w ilości wywołującej widoczną błonkę na powierzchni wody 4. substancji wywołujących odrażający zapach, uciążliwy dla otoczenia 5. substancji udzielających trwałego zapachu i smaku wodzie lub przedmiotom związanym z gospodarką rybacką. 6. substancji promieniotwórczych w ilościach ustalonych odrębnymi przepisami 7. bakterii i wirusów chorób zakaźnych oraz organizmów pasożytniczych, jeżeli odprowadzane ścieki pochodzą z sanatoriów, szpitali, zakładów utylizacyjnych itp. Do ścieków odprowadzanych do morskich wód terytorialnych w odległości większej niż 1 km od zorganizowanych kąpielisk i plaż publicznych stosuje się tylko warunki wymienione pod 1, 2 i 3. W praktyce należy stosować jednocześnie obydwa sposoby zabezpieczenia, gdyż wtedy uzyskuje się pewność właściwej ochrony sanitarnej zdrowia ludności. Podstawowym warunkiem rolniczego wykorzystania nieczystości powinno być zastrzeżenie, że może ono być prowadzone przez jednostkę rolniczą czy też zespół rolniczy, którego gospodarka nastawiona jest na całoroczne przyjmowanie ścieków i który docenia znaczenie sanitarnej strony zagadnienia, a przez swoją organizację gwarantuje przestrzeganie przepisów sanitarnych. [podobne: olx włocławek, mrówka jasło, z czego zrobić taras ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: mrówka jasło olx włocławek z czego zrobić taras