Nawodnianie sciekami

Ścieki Wrocławia są wykorzystane rolniczo w Kamieńcu na powierzchni 470,6 ha obciążonej przeciętnie 460 mm rocznie. W Rawiczu spółka wodna wykorzystuje ścieki na powierzchni 68 ha (440 mm rocznie; nawodnienie grawitacyjne); w Ząbkowicach Śląskich ścieki są rozdeszczowane na powierzchni ok. 100 ha, a w Jędrzychowicach (ścieki ze Zgorzelca) na powierzchni 331 ha, przy rocznym obciążeniu ok 200 mm. Podobnie jak na polach irygowanych ścieki są w ok. 85010 wykorzystane do nawodniania: łąk. Na pozostałej powierzchni uprawiane są rośliny okopowe (przede wszystkim buraki), zielonki przemysłowe i zboże. Nawodnianie ściekami korzystne jest szczególnie dla traw, buraków pastewnych, rzepaku i konopi. Uprawy te przy nawodnieniu roli dają największe plony. W Polsce stosowane są następujące systemy nawodniania: – stokowy i smużny – brudowy – deszczowanie rozlew z rur i zalewowy System stokowy, m. in. w dolinie Neru, oparty jest na rozlewie ścieków na łąkę przez podwyższone, biegnące w poziomie krawędzie rowów rozlewowych, zw. nawodnikami. Długość tych rowów jest znaczna i wynosi kilkaset metrów. W odstępach co ok. 60 m wybudowane są zastawki piętrzące. [patrz też: podchloryn wapnia, jaki beton na fundamenty, igłofiltry cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: igłofiltry cena jaki beton na fundamenty podchloryn wapnia