Niezaleznie od wiatraka stacja pomp

Gdy źródłem wody są studnie szybowe lub wiercone , wodociąg musi bezwzględnie mieć stację pomp, wieżę ciśnień, sieć rur tłoczących i rozprowadzających wodę. Typowy schemat wodociągu ciśnieniowego dla gospodarstwa hodowlanego. Woda z kilku szybowych studni (lub ze studni wierconej) jest wyciągana za pomocą pomp napędzanych przez urządzenie wiatrakowe, Następnie dostaje się ona rurociągiem tłoczącym do zbiornika na wieży ciśnień. Ze zbiornika woda pod wpływem własnego ciśnienia spływa przez sieć rur odbiorczych do kranów i automatycznych poideł. Niezależnie od wiatraka stacja pomp może być napędzana kieratem lub jakimkolwiek silnikiem, aby można było uruchomić pompy- w czasie bezwietrznym. Wieża ciśnień musi ,być tak wysoka, aby woda z niej pod własnym ciśnieniem dochodziła do wszystkich punktów odbioru. Ciśnienie wystarczające dla gospodarstwa i na wypadek pożaru powinno zapewniać podawanie wody na wysokość 2-3 m powyżej najwyższego budynku w gospodarstwie. Pojemność zbiornika każdej wieży ciśnień jest odpowiednio wyznaczana przy projektowaniu wodociągu. Schemat wodociągu ciśnieniowego, przy pobieraniu wody z rzeki lub jeziora. Przy budowie takich wodociągów należy zwrócić uwagę na głębokość osadzenia rury ssącej i na wykonanie filtrów oczyszczających wodę doprowadzaną do pompy. Rura ssąca powinna być założona poniżej poziomu zamarzania wody. Specjalne znaczenie mają wodociągi zaopatrzone w samoczynnie działające urządzenia, tzw. hydrauliczne tarany. Pracują one automatycznie, bez żadnego silnika wykorzystując dla podnoszenia wody. Jedynie siłę hydraulicznego uderzania w rurze doprowadzającej. Możliwość zainstalowania takiego urządzenia istnieje tylko wówczas. gdy źródło wody położone jest przynajmniej o 1 m wyżej od taranu i jest oddalone od niego najwyżej do 100 m. Prócz tego konieczny jest warunek, aby część wody, która nie wchodzi w rurę tłoczącą, mogła wypływać swobodnie z taranu. [więcej w: jaki beton na fundamenty, olx włocławek, wapno chlorowane ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: jaki beton na fundamenty olx włocławek wapno chlorowane