Nowoczesne zraszacze dzialaja pewnie

Ścieki doprowadzane są do przenośnych zraszaczy osadzonych ona trójnogach lub wprost w odgałęzieniach przewodów. Ze względu na dużą lepkość ścieków oraz na zawartość różnych zanieczyszczeń zasięg zraszania jest przeciętnie o 10010 mniejszy niż przy deszczowaniu wód czystych. Zasięg zraszania wynosi 20-40 m, zależnie od ciśnienia w dyszy. Nowoczesne zraszacze działają pewnie. Od 1952 r. upowszechniają się zraszacze młoteczkowo-sprężynowe . Rozlew z rur polega na rozprowadzeniu ścieków po polu nawodnianym, podobnie jak w przypadku nawodniania deszczownianego, lecz pod ciśnieniem wielokrotnie niższym (1/41/,2 atn). Ścieki wylewają się z końcówek przewodów przenośnych układanych wzdłuż drobnych wyniosłości terenu. Zmieniając położenie przewodu oraz stopniowo go skracając, uzyskuje się dość równomierne nawodnienie pod warunkiem stałej i sumiennej obsługi przewodów rozlewowych . Nawożące nawodnianie ziębli odbywa się za pomocą usypania płużkiem małych grobelek, oddzielających kwatery zazwyczaj, zalewanych następnie ściekami. [przypisy: mrówka jasło, podchloryn wapnia, mrówka jarosław ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: mrówka jarosław mrówka jasło podchloryn wapnia