ODDAWANIE CIEPŁA PRZEZ CIAŁO LUDZKIE RODZAJE I DROGI WYMIANY CIEPŁA

Konieczne ze względów biologicznych oddawanie ciepła przez ciało ludzkie do otoczenia odbywa się przez: a) promieniowanie z powierzchni skóry i powierzchni ubrania w kierunku zimniejszych powierzchni otaczających pomieszczenia oraz powierzchni umeblowania; b) przewodzenie i konwekcję z powierzchni skóry i ubrania do powietrza pomieszczenia; . c) niedostrzegalne jak również nieodczuwalne oddawanie pary wodnej przez skórę i ubranie (odparowanie); d) powietrze ciepłe wydychane, praktycznie o wilgotności nasycenia Ilość ciepła przypadającą na promieniowanie, przewodzenie i konwekcję określa się jako ciepło suche albo odczuwalne Q, zaś ilość ciepła przy- padającą na odparowanie i oddychanie określa się jako ciepło wilgotne Qw. Dla człowieka zdrowego fizycznie i psychicznie, znajdującego się w spoczynku, przy temperaturze pomieszczenia równej 20°C . Można wyczuć wyraźne wrażenie subiektywnego uczucia ciepła wynikającego ze znacznego udziału ciepła wymienianego przez promieniowanie, trzymając przez kilka sekund obie dłonie równolegle, w odległości kilku milimetrów od siebie, a następnie je rozsuwając. Udziały częściowe oddawania ciepła przez ciało tak względem siebie wyrównywane przez fizyczną regulację temperatury, że suma ich pozostaje prawie nie zmienna w dość szerokim zakresie wpływu czynników otoczenia. Jeśli na przykład obniża się temperatura otoczenia, to wzrasta oddawanie ciepła przez promieniowanie, przewodzenie i konwekcję, natomiast zmniejsza się odda- wanie ciepła przez odparowanie wody. Odwrotne procesy zachodzą przy wzrastającej temperaturze powietrza. Głównym organem tej regulacji temperatury jest centralny układ nerwowy działający na skórę. Oddawanie przez nią ciepła do powietrza jest zależne od temperatury i prędkości przepływu powietrza. Każda zmiana obu tych czynników wywołuje reakcję nerwów skóry w postaci rozszerzenia albo skurczenia naczyń krwionośnych. Wskutek tego zwiększa się lub zmniejsza przekrwienie skóry, co wywołuje równocześnie wzrost albo spadek tempera tury skóry. Regulacja temperatury skóry przebiega: w taki sposób, że następuje przeciwdziałanie wobec zmiany oddawania ciepła na skutek zmieniających się warunków otoczenia . Przy wyższych temperaturach otoczenia środki te nie wystarczają do osiągnięcia poziomu oddawania ciepła koniecznego ze względów biologicznych. Zaczynają działać gruczoły potowe, znajdujące się w skórze w liczbie ok. 2 500 000. Wydzielają one tak wiele wilgoci, że ciepło odbierane ze skóry wskutek odparowania wystarcza do utrzymania całkowitego wymaganego oddawania ciepła. Skuteczność naczyń skóry i gruczołów potowych jest dlatego tak duża przy fizycznej regulacji temperatury, ponieważ zdolność przewodzenia suchego naskórka zostaje zwiększona wielokrotnie ze względu na zwilżenie. [więcej w: jaki beton na fundamenty, olx włocławek, wapno chlorowane]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: jaki beton na fundamenty olx włocławek wapno chlorowane