OGÓLNE ZASADY PROJEKTOWANIA

Pełnowartościowe urządzenia klimatyzacyjne są niezbędne w pomieszczeniach przemysłowych, w których przez cały rok ma być utrzymywana temperatura i wilgotność o określonej wartości. Natomiast w pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi – w warunkach klimatu środkowo-europejskiego – wystarczają często urządzenia klimatyzacyjne niepełne, w których stosuje się urządzenia do chłodzenia, natomiast nie używa się urządzeń do nawilżania powietrza. Koszty użytkowania i zużycie wody przez urządzenie klimatyzacyjne zależą w dużym stopniu od wymaganej wydajności chłodzenia, należy więc wyzyskać każdą możliwość obniżenia zapotrzebowania zimna. Trzeba zatem dokładnie sprawdzić w jakim stopniu można ograniczyć ilość ciepła dopływającego do pomieszczenia, względnie jakimi środkami budowlanymi można ograniczyć ciepło przenikające przez przegrody zewnętrzne. W drugim przypadku chodzi przede wszystkim o to, by osłabić wpływ promieniowania słonecznego na klimatyzowane pomieszczenie. Obowiązkiem inżyniera specjalisty od klimatyzacji jest służenie budowniczym i architektom radami w tej sprawie; powinien on dobitnie podkreślać znaczenie wspomnianych warunków. Ze sposobów służących do osłabienia działania słońca mogą znaleźć zastosowanie niżej podane metody unikania wpływu nasłonecznienia. Powierzchnie okien należy ograniczyć do wymiarów określanych zapotrzebowaniem światła dziennego, ponieważ przez okna są doprowadzane do pomieszczeń znaczne ilości ciepła, a utrzymanie określonych temperatur pomieszczenia jest wątpliwe w pobliżu powierzchni okiennych przy bezpośrednim promieniowaniu słonecznym. Do osłabienia napromieniowania słonecznego przyczynia się umieszczenie jasnych zasłon (markiz) na zewnątrz okien. Natomiast wewnętrzne zasłony okienne są bardzo mało skuteczne. Podwójne okna albo okna podwójnie oszklone są zawsze pożądane. Ściany wschodnie, południowe i zachodnie, jako najbardziej narażone na działanie promieniowania słonecznego, powinny otrzymać odpowiednią izolację cieplną; należy je malować na jasne kolory. Powierzchnie dachów są najsilniej ogrzewane przez słońce, należy zatem unikać stosowania ich jako górnej przegrody klimatyzowanych pomieszczeń albo zapewnić wystarczającą ochronę przed ciepłem i promieniowaniem słonecznym. Klimatyzowane pomieszczenia produkcyjne powinny w miarę możności znajdować się w północnej [stronie budynku albo przynajmniej czerpać światło dzienne tylko ze strony północnej. Większość wymienionych zaleceń budowlanych jest słuszna również dla urządzenia klimatyzacyjnego w zimie, ponieważ przyczyniają się one do ograniczenia nie tylko wielkości chłodzenia w lecie, lecz także zapotrzebowania ciepła do ogrzewania pomieszczenia w zimie. [hasła pokrewne: mrówka gryfice, mrówka hrubieszów, jaki strop najtańszy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: jaki strop najtańszy mrówka gryfice mrówka hrubieszów