OKRESLENIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY

OKRESLENIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY W GOSPODARSTWIE WYKRESY ZUŻYCIA WODY Przy określaniu zapotrzebowania wody należy posługiwać się normami. Znając ogólną liczbę konsumentów wody w gospodarstwie i uwzględniając jego planowy rozwój w najbliższych latach można określić dzienne i roczne zapotrzebowanie wody. Przy obliczaniu zapotrzebowania dziennego należy uwzględnić zmienność zużycia wody nie tylko w różnych porach roku, lecz także w ciągu doby. Dzienne wahania zapotrzebowania wody w kołchozach i sowchozach, czyli tzw. współczynnik dziennej nierówno- mierności zużycia wynosi od 1,3 do 1~5: . Aby zapewnić wszystkim konsumentom nieprzerwane (ciągłe) dostarczanie wody, w dowolnej porze dnia, źródło wody i stacja pomp powinny zabezpieczyć wydajność równą 1,3 – 1,5 dziennych norm zużycia wody. Dzienne – wahania zapotrzebowania wody, czyli godzinowy współczynnik nierównomierności zależy od wielu czynników i w każdym przypadku powinien być określony przy projektowaniu urządzeń do zaopatrywania w wodę. Na przykład dla gospodarstw hodowlanych, przy istnieniu poideł automatycznych, wynosi on 2,5, a bez automatycznych poideł – 4,0. Rysunek 301 przedstawia wykres godzinowych wahań zużycia wody dla terenu o małym zaludnieniu. Z wykresu widać, że największy rozchód wody ma miejsce pomiędzy 6-8 rano, 11-13 w południe oraz 18-20 wieczorem. Aby nie było przerw w dopływie wody w godzinach największego jej zużycia, w systemie zaopatrzenia w wodę przewiduje się zwykle wiele ciśnień o odpowiedniej pojemności. Zapas wody w wieży pokrywa zapotrzebowanie wody w czasie jej największego zużycia; w czasie zaś najmniejszego zapotrzebowania zapas wody jest uzupełniany przez stację pomp . Przy określaniu pojemności zbiornika na wieży ciśnień, oprócz zapasu wody potrzebnej na pokrycie największego zużycia, należy również przewidzieć dodatkowy zapas na wypadek pożaru. Zapas ten powinien stanowić około 30-70 m3 w zależności od charakteru budynków, wielkości gospodarstwa i powinien być uzgodniony z miejscową strażą pożarną. [patrz też: olx kujawsko pomorskie, mrówka jastrzębie, z czego zrobić taras ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: mrówka jastrzębie olx kujawsko pomorskie z czego zrobić taras