Pierwsza pomoc w wypadku porazenia pradem elektrycznym

Pierwsza pomoc w wypadku porażenia prądem elektrycznym. Osoby porażone prądem elektrycznym często tracą przytomność, lecz śmierć nie następuje od razu. Przy szybkiej pomocy można w wielu wypadkach uratować życie porażonego. Przystępując do akcji ratowniczej należy przede wszystkim usunąć poszkodowanego spod działania prądu elektrycznego, co można wykonać różnymi sposobami. Jeżeli w pobliżu znajduje się wyłącznik, to należy wyłączyć prąd, przy czym należy porażonego podtrzymać, by nie upadł. Drugim sposobem odłączenia jest oderwanie przewodu od poszkodowanego przy pomocy drewnianego, suchego drążka lub kija, czy też izolowanej, specjalnej tyczki, stosowanej przy wyłączaniu wyłączników wysokiego napięcia. Trzeci sposób polega na uziemieniu odcinka dotykającego do porażonego. Jeżeli poszkodowany trzyma się za przewód ręką i prąd przechodzi przez niego do ziemi to można, celem odłączenia go od prądu, podsunąć pod niego suchą deskę. We wszystkich wypadkach porażenia prądem należy pamiętać, że do chwili odłączenia porażonego od prądu, nie wolno go dotykać nie będąc uzbrojonym w sprzęt ochronny. Jeżeli zachodzi taka konieczność, to trzeba nałożyć gumowe rękawiczki i kalosze, a w razie ich braku należy owinąć ręce suchym materiałem i stanąć na suchej; nie przewodzącej prądu podkładce. [hasła pokrewne: olx kujawsko pomorskie, mrówka jastrzębie, z czego zrobić taras ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: mrówka jastrzębie olx kujawsko pomorskie z czego zrobić taras