PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY KORZYSTANIU Z URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY KORZYSTANIU Z URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Nieostrożne lub nieumiejętne obchodzenie się z urządzeniami elektrycznymi doprowadza do nieszczęśliwych wypadków kończących się nieraz śmiercią. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa wyklucza podobne wypadki. Znajomość tych zasad jest konieczna nie tylko dla osób mających bezpośredni związek z obsługiwaniem urządzeń elektrycznych, lecz i dla tych, którzy w jakimkolwiek stopniu korzystają z elektryczności. Porażenie prądem elektrycznym następuje wtedy, kiedy człowiek zetknie się z gołymi (nie izolowanymi) częściami urządzeń elektrycznych, przez które przepływa prąd. Przyczyny porażeń mogą być różne, np. : 1. Dotykanie gołych przewodów, kontaktów silnika, przyrządów i innych części urządzeń elektrycznych. 2. Zbliżenie się do urządzeń elektrycznych bliżej niż to jest dopuszczalne . 3. Awaryjne przebicie izolacji z następującym po nim spięciem poprzez człowieka. We wszystkich tych wypadkach przez ciało człowieka przechodzi prąd, który powoduje wstrząsy, oparzenia, a często wstrzymanie pracy serca. Stopień porażenia człowieka zależy od napięcia i wielkości prądu przechodzącego przez ciało. Doświadczenie wykazuje, że setne części ampera już są niebezpieczne dla człowieka, a dziesiąte i większe – śmiertelne. [patrz też: tona piasku cena, mrówka jarosław, impregnaty do drewna na zewnątrz ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: impregnaty do drewna na zewnątrz mrówka jarosław tona piasku cena