Pola nawodniane

Pola nawodniane Na polach-nawodnianych (nawodnianie szeroko przestrzenne) wykorzystuje się ścieki przede wszystkim w celu zwiększenia produkcji rolnej. Wysokość dawek polewowych przy nawodnieniu deszczownianym nie przekracza 60 mm, przy nawodnianiu stokowym – 80100 mm. Wysokość. częstość i czas dawek polewowych dostosowane są do potrzeb roślin i zmian pogody. Dawki nawodniające (roczne) dla potrzeb łąk i pastwisk położonych na glebach przepuszczalnych, przy niskim poziomie wody gruntowej i niedostatecznej wysokości osadów, sięgają 800 mm. Wskutek niskich dawek polewowych -(20-60 mm przy nawodnianiu deszczownianym; . 40-100. mm – przy nawodnianiu stokowym i smużnym) prawie cała ilość ścieków pozostaje w glebie bądź też ulega wyparowaniu z gleby lub przez rośliny. Tylko w przypadku wyższych dawek (50-100 mm) część ścieków już całkowicie oczyszczona odpłynie drenami i rowami do rzek. [więcej w: mrówka jastrzębie, impregnaty do drewna na zewnątrz, mrówka hrubieszów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: impregnaty do drewna na zewnątrz mrówka hrubieszów mrówka jastrzębie