Pompy takie sa bardzo wygodne dla zaopatrywania sie w wode

Właściwa pompa znajduje się wewnątrz żeliwnej kolumienki. Ma ona taką samą budowę, jak wyżej omówiona tłokowa pompa ssąca. Pompy takie są bardzo wygodne dla zaopatrywania się w wodę. w polu podczas lata. Rury ich można łatwo-wyciągnąć z ziemi, co pozwala na szybkie rozmontowanie i ustawienie pompy na nowym miejscu. Produkowane przez fabrykę Krasnyj Fakieł przenośne pompy rurowe mają wydajność od 36 do 80 l/mm przy średnicy tłoka 75-10U mm i średnicy rur 40-50 mm. Za pomocą najprostszych wyciągów wody i różnych studziennych pomp woda zostaje wydobyta na powierzchnię ziemi, ale stanowi to zaledwie tylko część ogólnego zadania, jakim jest zaopatrzenie gospodarstwa w wodę. Najbardziej racjonalne dla kołchozów i sowchozów okazało się urządzenie wodociągu obejmujące: a) źródło wody, b) stację pomp, c) wieżę ciśnień, d) filtry oraz e) sieć rurociągów rozprowadzających wodę do różnych punktów gospodarstwa. W zależności od rodzaju źródła wody, wzniesienia i innych czynników, wodociąg może być wykonany według jednego z niżej podanych schematów. Jeśli naturalne źródło wody (jezioro, źródło itp. ) jest położone wyżej i w niedużej odległości od gospodarstwa, to buduje się wodociąg samoczynny. Woda ze źródła spływa do studni zbiorczej, skąd płynie rurociągiem do niżej położonych punktów odbioru wody. [przypisy: mrówka gryfice, mrówka hrubieszów, jaki strop najtańszy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: jaki strop najtańszy mrówka gryfice mrówka hrubieszów