Praca personelu bez sprzetu ochronnego

Praca personelu bez sprzętu ochronnego jest surowo Uzerowanie odbiorników. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa obejmujące wszystkie zagadnienia eksploatacji i budowy urządzeń elektrycznych są opisane w specjalnej literaturze i instrukcjach. Zasadnicze przepisy bezpieczeństwa są następujące : 1. Nie zbliżać się do przewodów i urządzeń będących pod napięciem i nie dotykać ich nawet wtedy, kiedy są izolowane. 2. W żadnym wypadku nie sprawdzać . palcami obecności napięcia między zaciskami. 3. Nie dotykać i nie zbliżać się do przewodu zerwanego i leżącego na ziemi. Jeśli zauważy się zerwany przewód, to trzeba niezwłocznie wyłączyć linię, a ,po wyłączeniu prądu należy zabezpieczyć teren dokoła zerwanego przewodu. 4. Prace remontowe wszelkich urządzeń elektrycznych jak również pomiary oporności izolacji należy przeprowadzać dopiero po wyłączeniu napięcia. 5. Podczas przeprowadzania remontu trzeba koniecznie na rączce wyłącznika wywiesić tabliczkę z napisem nie włączać. 6. W czasie burzy należy wszelkie prace na linii przerywać. [podobne: standardowe wymiary drzwi, schody policzkowe, igłofiltry cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: igłofiltry cena schody policzkowe standardowe wymiary drzwi