Silniki elektryczne.

Sposób wykonania elementowych grzejników zależy od tego, do jakiego celu mają służyć oraz od miejsca ich użytkowania . Grzejników elektrodowych używa się do nagrzewania płynów. Przy użyciu tego rodzaju grzejników płyn staje się przewodnikiem. Do tego rodzaju grzejników należą, np. parniki używane w gospodarstwie hodowlanym. Silniki elektryczne. Maszyny elektryczne mogą być używane jako prądnice lub silniki. W pierwszym wypadku maszynom elektrycznym dostarcza się energię mechaniczną, a w zamian otrzymuje się elektryczną: w drugim wypadku dostarcza się energię elektryczną, a otrzymuje się mechaniczną. Silniki elektryczne, podobnie jak prądnice, dzielą się na silniki prądu stałego i silniki prądu zmiennego. Największe zastosowanie znajdują silniki asynchroniczne trójfazowego prądu zmiennego. Silniki prądu stałego w rolnictwie spotyka się rzadko. Silniki asynchroniczne. Wynalazcą silnika asynchronicznego trójfazowego był rosyjski inżynier M. O. Doliwo-Dobrowolski (1889). Silnik asynchroniczny składa się z dwóch zasadniczych części statora rotora. Stator składa się z korpusu i umocowanego na nim stalowego pierścienia wykonanego z oddzielnych stalowych blach, w których są wytłoczone żłobki: W żłobkach stalowego pierścienia umieszcza się trójfazowe uzwojenie składające się. z cewek, które są rozstawione na obwodzie statora. Wszystkie cewki są podzielone na trzy grupy, a początki ich uzwojeń i końcówki każdej grupy wyprowadzone są na specjalną tabliczkę umieszczoną z boku na korpusie statora . [przypisy: standardowe wymiary drzwi, schody policzkowe, igłofiltry cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: igłofiltry cena schody policzkowe standardowe wymiary drzwi