Srednica rury odprowadzajacej

Przy każdym otwarciu zaworu tłoczącego woda dostaje się do komory, spręża w niej powietrze i pod jego ciśnieniem wchodzi do rury tłoczącej, a z niej do zbiornika na wieży ciśnień. J eden cykl pracy taranu trwa od 0,5 do 2,0 sekund, to znaczy, że zawór uderzeniowy zamyka się 80 do 120 razy na minutę, zależnie od jego wyregulowania za pomocą ciężarków. Jeśli zmniejszy się ciężar zaworu uderzeniowego, to częstotliwość. uderzeń wodnych się zwiększy, siła zaś uderzeń zostanie zmniejszona i odwrotnie – przy zwiększeniu nacisku na za wór uderzeniowy siła uderzenia wzrasta, ilość zaś uderzeń maleje. Obciążenie zaworu należy dobierać-I ustalać na miejscu w zależności od warunków, jakim ma odpowiadać urządzenie taranowe. Średnica rury odprowadzającej powinna być równa średnicy rury dopływowej do taranu, a długość w granicach od 15 do 40 m. Jeśli natomiast nie można ustawić taranu w takiej odległości od źródła zasilającego w wodę, to pomiędzy nimi buduje się studnię pośrednią. Wydajność taranu zależy od wysokości spadku wody i- wysokości podnoszenia wody, długości rury doprowadzającej i wymiarów samego taranu. Aby przerwać pracę taranu, wystarczy podnieść i zatrzymać w położeniu zamkniętym zawór uderzeniowy oraz zakręcić zawory na rurach. Chcąc natomiast taran uruchomić należy otworzyć zawory na rurach, oswobodzić zawór uderzeniowy i kilka razy nacisnąć go ręką. Obsługa taranu sprowadza się do okresowego napełniania powietrzem komory powietrznej i do zmiany gumowych uszczelek zaworów. Powietrze znajdujące się w komorze stopniowo rozpuszcza się w wodzie i zostaje przez nią unoszone. Dlatego też raz na 5-10 dni zatrzymuje się taran, zamyka się zawory na rurach i za pomocą zaworu dolnego, znajdującego się u dołu komory, wypuszcza się z niej wodę. Opróżnioną z wody komorę napełnia się świeżym powietrzem. Aby zapobiec zamarzaniu taranu, ustawia się go w zabezpieczonej budce, rurociągi zaś zakłada się w ziemi poniżej warstwy zamarzania. Taran przy normalnej obsłudze może być w eksploatacji około 20 do 25 lat pracy ciągłej. [patrz też: szerokość schodów, jak zrobić projekt domu, mrówka jasło ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: jak zrobić projekt domu mrówka jasło szerokość schodów