Stopien oczyszczenia scieków

Stopień oczyszczenia ścieków jest na ogół bardzo wysoki, przy czym równocześnie uzyskuje się poważne, często kilkakrotne zwiększenie plonów. Gleba pól nawodnianych musi być dostatecznie przewiewna, aby zapewnić szybki aerobowy rozkład związków organicznych zawartych w ściekach. Ze względu na małą wysokość dawek polewowych i stosowanie 10-dniowych lub dłuższych przerw w nawodnianiu ścieki mogą być wykorzystywane rolniczo na glebach różnego rodzaju (m. in. na torfach i glinach) pod warunkiem dostatecznego obniżenia wody gruntowej oraz stosowania właściwych sposobów nawodniania (m. in, deszczowania) . W Polsce powierzchnia pól irygowanych i nawodnianych ściekami bytowo-gospodarczymi i poprodukcyjnymi wynosi 12380 ha (1963 r. ), w czym ok. 8900 ha pól nawodnianych. Największą powierzchnię (4948 ha) stanowią łąki w dolinie Neru, nawodniane ściekami Łodzi i Pabianic rozcieńczonymi wodą rzeczną. [hasła pokrewne: mrówka jastrzębie, mrówka hrubieszów, mrówka jasło ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: mrówka hrubieszów mrówka jastrzębie mrówka jasło