Studnia szybowa

Najbardziej ekonomiczna szybkość liny wynosi 4-6 misek. Studnia szybowa, zaopatrzona w spiralno-łańcuchowy, taśmowy lub linowy wyciąg wody napędzany silnikiem elektrycznym. Wyciągi tego typu nie wymagają w czasie ich budowy opuszczania się człowieka do szybu studni; są one proste, pewne w eksploatacji i mogą być w razie potrzeby przenoszone na inne miejsce, co jest szczególnie cenne przy wypuszczaniu zwierząt na odległe pastwiska. Ręczne pompy tłokowe są różnych systemów i dzielą się na ssące i ssąco-tłoczące. Pierwsze z nich mogą wyciągać wodę z głębokości do 6-7 m i ustawione są na powierzchni ziemi. Najczęściej są one budowane w kształcie żeliwnych kolumienek dolną część pompy stanowi cylinder, w którym . porusza się tłok związany żelaznym tłoczyskiem i ręczną dźwignią. Przy ruchu tłoka w górę w cylindrze powstaje podciśnienie, które powoduje wznoszenie się wody w rurze ssącej; jednocześnie zostaje uniesiony zawór dolny, przez który woda wchodzi do cylindra. Przy ruchu tłoka ku dol owi dolny zawór zamyka się, woda pod ciśnieniem tłoka otwiera zawór górny i przedostaje się do przestrzeni ponad tłokiem. Przy ruchu tłoka ku górze woda znajdująca się ponad nim przechodzi do górnej części pompy; skąd już swobodnie wypływa przez rurę zlewową. Pompy takie wyrabiane są zwykle przez przemysł miejscowy i różnią się między sobą średnicą cylindra i rury ssącej. Najczęściej buduje się pompy o średnicy cylindra 75, 90 i 100 mm oraz o średnicy rury ssącej od 25 do 50 mm. Wydajność ich przy 45 podwójnych ruchach dźwigni ręcznej na minutę wynosi od 15-80• l/min. Pompy ssąco-tłoczące nie tylko zasysają wodę z głębokości 6-7 m, lecz tłoczą ją również rurą na wysokość 12-30 m. [patrz też: mrówka gryfice, mrówka hrubieszów, jaki strop najtańszy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: jaki strop najtańszy mrówka gryfice mrówka hrubieszów