TEMPERATURA I USYTUOWANIE GEOMETRYCZNE POWIERZCHNI OTACZAJĄCYCH POMIESZCZENIE

Jako powierzchnie otaczające pomieszczenie należy rozumieć wszystkie powierzchnie, do, których osoby znajdujące się w pomieszczeniu oddają ciepło drogą promieniowania, albo od których ciepło to otrzymują. Oprócz powierzchni ścian, drzwi, okien, podłogi i sufitu należy także – w zależności od wyposażenia pokoju – wliczyć powierzchnie grzejne i powierzchnie mebli. Przy temperaturze powietrza w pomieszczeniu równej 20 st. c, temperatura zewnętrzna powierzchni ubrań pokrywających ciała osób znajdujących się w pomieszczeniu oraz niewielkiej ilości powierzchni ciała niepokrytych odzieżą wynosi średnio 25 -27 st. C. Temperatura powierzchni grzejników i po- wierzchni grzejnych jest przy 3,0 tym tego samego rzędu wielkości jedynie w przypadku ogrzewania podłogowego. Temperatura wewnętrznych powierzchni ścian zewnętrznych nie napromieniowanych bezpośrednio przez powierzchnie grzejne wynosi, w zależności od zewnętrznej temperatury powietrza w zimie na ogół od 10 -16 st. C. Temperatura powierzchni okien wynosi 0-15 st. C. Zgodnie z prawem Stefana-Bolzmanna, osoba znajdująca się w pomieszczeniu, w zależności od rozmieszczenia powierzchni O różniących się temperaturach, oddaje drogą promieniowania ciepło do powierzchni otaczających, zimniejszych od powierzchni ciała, podczas gdy równocześnie ciało odbiera ciepło od cieplejszych powierzchni otaczających. Dla zapewnienia poczucia komfortu, oddawanie ciepła przez ciało na drodze promieniowania musi przybierać odpowiednie wartości, uzależnione od temperatury powietrza. Temperatury powierzchni otaczających pomieszczenie należy więc tak dobrać, aby biologicznie konieczne oddawanie ciepła przez ciało nie było ani zmniejszone (przegrzanie), ani też zwiększone (marznięcie). Poczucie komfortu cieplnego przy praktycznie nieruchomym powietrzu bywa szczególnie wyraźne wtedy, gdy wszystkie powierzchnie otaczające, łącznie z powietrzem pomieszczenia, mają temperaturę równą 20 st. C. Zachodzić to może podczas ustalonej, ładnej pogody w czerwcu albo też stan taki można osiągnąć przy małej liczbie m12 bli , za pomocą kombinowanego ogrzewania umieszczonego w stropach, szybach i obi- ciach ściennych. Ze względów ekonomicznych doprowadzanie ciepła od- bywa się jedynie przez powierzchnie grzejne o ograniczonych wymiarach, skutkiem czego człowiek bierze udział w wymianie przez promieniowanie z otaczającymi pomieszczenie powierzchniami o różnych temperaturach. Przy niezbyt dużych różnicach temperatur tych powierzchni, srednia temperatura powierzchni otaczających pomieszczenie tR stanowi pewną skalę oceny [patrz też: jaki beton na fundamenty, olx włocławek, wapno chlorowane ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: jaki beton na fundamenty olx włocławek wapno chlorowane