TRANSPORT WEWNETRZNY

TRANSPORT WEWNĘTRZNY W GOSPODARSTWIE CHARAKTERYSTYKA I WIELKOŚĆ OBROTÓW ŁADUNKOWYCH W GOSPODARSTWIE Zasadniczymi ładunkami wymagającymi przewożenia w granicach gospodarstwa są: pasza , podściółka, nawóz, mleko, drzewo itp. Przewożenie różnych ładunków z jednego do drugiego miejsca nazywa się potokiem ładunkowym i wyraża się w tonach. Potok ładunkowy może być godzinowy, dobowy, miesięczny i roczny. Wielkość potoku ładunkowego pomnożona przez odległość przewożenia wyrażoną w kilometrach nazywa się obrotem ładunkowym i wyraża się w tono-kilometrach. Wielkość potoku ładunkowego w produkcyjnym gospodarstwie rolnym w większości wypadków zmienia się nie tylko w różnych miesiącach roku, ale też w ciągu doby. Na przykład w gospodarstwach hodowlanych w okresie zimowym potok ładunkowy jest większy niż w miesiącach letnich. Większość ładunków jest tego rodzaju, że dostawa ich nie może być rozłożona równomiernie w ciągu całego dnia roboczego, lecz następuje w pewnych okresach czasu (okresowo). Na przykład silosowaną paszę (kiszonkę) nie wolno przywozić do zagrody w większych ilościach w celu przechowania jej przez cały dzień. Kiszonki powinny być dowożone tylko w czasie karmienia i to w ilości równej jednej racji karmienia. Płynną, gorącą karmę dla świń dowozi się też tylko w czasie karmienia. Mleko wywozi się do mleczarni niezwłocznie po udoju itd. Te cechy potoków ładunkowych powinny być brane pod uwagę przy wyborze rodzaju transportu i ilości jednostek transportowych. Drugą charakterystyczną cechą potoku ładunkowego jest różnorodność ładunków. Dlatego też gospodarstwo powinno posiadać kilka jednostek przewozowych, różnych rodzajów i rozmiarów, w zależności od gatunku i charakteru przewożonego ładunku; nie jest celowe używanie wózków o małej pojemności do przewożenia nawozów, siana itp. Trzecią charakterystyczną cechą potoku ładunkowego jest wielkość ładunku przy niewielkiej drodze, którą ma przebyć wózek. Ładunki w gospodarstwie są przewożone zwykle w promieniu nieprzekraczającym 200 do 300 m, zatem czas zużyty na właściwy przewóz jest •nieznaczny, natomiast niewspółmiernie duży jest czas zużywany na roboty załadunkowe i rozładunkowe. Dlatego też mechanizacja tych robót, w zastosowaniu do rodzaju ładunku w gospodarstwie rolnym, ma kolosalne znaczenie, gdyż racjonalne zastosowanie może podnieść kilkakrotnie wydajność transportu. [przypisy: szerokość schodów, jak zrobić projekt domu, mrówka jasło ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: jak zrobić projekt domu mrówka jasło szerokość schodów