URZADZENIA DO CZERPANIA WODY

URZĄDZENIA DO CZERPANIA WODY Do wyciągania wody ze studni szybowych są używane proste urządzenia, np. blok, kołowrót, żuraw itp. jak również urządzenia bardziej złożone w rodzaju spiralno-łańcuchowych, taśmowych, liniowych oraz ręcznych pomp. Jakkolwiek wszystkie te urządzenia zaledwie częściowo rozwiązują . zagadnienie mechanizacji doprowadzenia wody, znajdują one jednak duże zastosowanie w gospodarstwach, które nie posiadają wodociągów dla zaopatrywania w wodę poszczególnych odbiorców oraz dla dostarczania wody na pola i pastwiska . Wyciągi do czerpania wiadrem (blok, kołowrót, żuraw, czerpak) są powszechnie znane i nie ma potrzeby specjalnego ich opisywania. Trzeba tylko nadmienić, że przy ich budowie należy trzymać się ściśle wymiarów podstawowych części. , od których łatwość wykonania, wydajność urządzeń i wielkość siły potrzebnej do ich eksploatacji. Zasadnicze wymiary podstawowych części tych wyciągów: Spiralno-łańcuchowy wyciąg do wody ma łańcuch bez końca (zamknięty), dokoła którego. okręcony jest spiralnie drut. Łańcuch swym górnym końcem jest przerzucony przez blok napędzany ręcznie za pomocą przekładni zębatej lub za pośrednictwem pasowej przekładni – przy pomocy silnika. Dolna pętla łańcucha przechodzi przez obciążony blok napinający i wraz z nim jest zanurzona w wodzie. Górny blok umieszczony jest w obudowie, która ma rurę zlewową. Łańcuch porywa wodę i unosi ją ku górze. W momencie przechodzenia łańcucha przez górny blok woda odrywa się od niego i ścieka po ścianach obudowy do rury zlewowej. [podobne: standardowe wymiary drzwi, schody policzkowe, igłofiltry cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: igłofiltry cena schody policzkowe standardowe wymiary drzwi