Uzerowanie instalacji swietlnych

Przebicie izolacji przy uzerowaniu, niezależnie od ochrony przed porażeniem prądem, wyłącza uszkodzony odbiornik z linii. Takie zabezpieczenie jest lepsze niż zwykłe uziemienie z pominięciem przewodu zerowego. Przy uzerowaniu urządzeń na 380 – 220 woltów trzeba koniecznie przestrzegać następuj ących warunków: 1. Uzerowanie instalacji świetlnych wykonuje się oddzielnym przewodnikiem wyprowadzonym bezpośrednio z zerowego przewodu, a nie od przewodu oprawki lampy. 2. Tulejkę oprawki łączy się z przewodem zerowym, a nie z przewodem fazowym. 3. Wyłącznik trzeba wstawiać w fazowy, a nie w zerowy przewód. 4. Przekrój gołych przewodów służących do uzerowania linii światła nie powinien być mniejszy od 1,5 mm; dla przewodów siły przekrój przewodu uzerowionego powinien wynosić od 16 – 25 mm>, Przy urządzeniach niskiego napięcia ogrodzenie, a także ogłoszenia uprzedzające o niebezpieczeństwie, umieszcza się przynajmniej w odległości 0,35 m od przewodu, po którym płynie prąd, a dla urządzeń wysokiego napięcia do 35000 woltów- w odległość 0,6 m. Dla personelu obsługującego urządzenia elektryczne istnieje specjalny sprzęt ochronny, jak gumowe rękawiczki, gumowe kalosze itp. [podobne: standardowe wymiary drzwi, schody policzkowe, igłofiltry cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: igłofiltry cena schody policzkowe standardowe wymiary drzwi