W celu unikniecia porazenia pradem elektrycznym stosuje sie rózne srodki zapobiegawcze

W celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym stosuje się różne środki zapobiegawcze. Poważniejsze z nich to: a) izolacja urządzeń elektrycznych, b) uziemienie i uzerowienie instalacji elektrycznych, c) ogrodzenie niebezpiecznych miejsc, d) stosowanie specjalnych środków ochronnych dla obsługującego personelu. Izolacja urządzeń elektrycznych polega na pokryciu metalowych części, przez które przepływa prąd, materiałem izolacyjnym, zabezpieczającym od bezpośredniego zetknięcia przewodu z ciałem ludzkim. Zastosowanie tej izolacji spotykamy w sznurach, izolowanych przewodnikach, oprawkach do żarówek itp. Drugi sposób – uziemianie i włączanie do przewodu zerowego – zabezpiecza przed przebiciem izolacji i wytworzeniem się kontaktu między częściami przewodzącymi prąd, a korpusem maszyn lub przyrządów, których dotyka obsługujący personel albo abonenci użytkujący urządzenia elektryczne. W tym wypadku człowiek nie znajduje się pod napięciem i nie będzie narażony na porażenie prądem nawet w razie przebicia izolacji i zetknięcia się z częściami, przez które przepływa prąd. Uziemienie może być wykonane w dwojaki sposób: przez wbicie do ziemi rur gazowych do głębokości 2 m albo przez zakopanie blachy żelaznej na głębokość 1,5 m. Liczba rur i blach żelaznych zależna jest od potrzebnego uziemienia i jakości gruntu. Do uziemionych rur i blachy doprowadza się gołe przewody od korpusów maszyn i aparatów. Uziemienie pojedyncze urządza się dla odbiorników zgrupowanych na niewielkiej powierzchni (pracownie mechaniczne, mleczarnie itp. ). Gdy odległość między poszczególnymi odbiornikami jest duża, ilość metalu potrzebna do wykonania uziemienia zwiększa się i jego wykonanie jest droższe. W tym wypadku stosuje się metodę przewodu zerowego . Przy tej metodzie wykorzystuje się przewód zerowy linii czteroprzewodowej, który służy do połączenia uzwojeń trójfazowego generatora połączonego w gwiazdę z uziemieniem przewodu zerowego. W ten sposób osiąga się istotne uziemienie, lecz w odróżnieniu od poprzednio opisanego, działanie jego odbywa się za pośrednictwem przewodu zerowego, który jest równocześnie uziemieniem i przewodem prądu. [patrz też: standardowe wymiary drzwi, schody policzkowe, igłofiltry cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: igłofiltry cena schody policzkowe standardowe wymiary drzwi